Panorama 66 - Η διαπεριφερειακή συνεργασία αποδίδει!

 Πρόσθετα εργαλεία

 
19/10/2018

Στις αρχές του 2018, το Interreg Ευρώπης αποφάσισε να εξετάσει τις πολιτικές αλλαγές και τα αποτελέσματα που επιφέρουν τα έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Πολυάριθμα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ των οφελών δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατη έκθεση.

Η συνεργασία με εταίρους είναι επωφελής· και μάλιστα ακόμη περισσότερο όταν οι εταίροι συμμερίζονται πιθανές λύσεις και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές. Οι λύσεις που έχουν δοκιμαστεί σε ένα μέρος της Ευρώπης μπορούν να γίνουν η αφορμή για να επιταχυνθεί η αλλαγή σε άλλες περιφέρειες, εμπλεκόμενες σε έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Το Interreg Ευρώπης είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε έργα του Interreg Ευρώπης, δημόσιοι και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται για τις περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές.

Η συνεργασία τους είναι «χαλαρή». Ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές με εταίρους στο πλαίσιο έργων, αλλά και με φορείς που ενδιαφέρονται για τις πολιτικές, αναζητώντας μαζί λύσεις σε περιφερειακές προκλήσεις.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών… και επιτυχιών

  • Στη Ρουμανία, συνεργατικοί σχηματισμοί χρησιμοποιούν νέο μηχανισμό στήριξης με σκοπό να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισής τους, να οικοδομήσουν επάνω σε καλές πρακτικές εταίρων από τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία (CLUSTERIX)·
  • Το Linz στην Αυστρία απέκτησε νέο συνεργατικό χώρο εργασίας για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εμπνευσμένο από καλές πρακτικές της Φινλανδίας (CREA.RE)·
  • Το Oakenshaw, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στήριξε την κατασκευή ενός ανεμόμυλου για να προσφέρει στην κοινότητα μια πηγή εισοδήματος για άλλα έργα ενεργειακής απόδοσης, χάρη στην εμπειρία του εταίρου από τη Δανία (RENERGY)·
  • Το Linköping στη Σουηδία ανέπτυξε μια πρακτική αστικής κηπουρικής και μάθησης σε εξωτερικό χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην κοινότητά τους, με τη βοήθεια ενός εταίρου από την Ιταλία (Hybrid Parks).

Δεδομένου του χρόνου που είναι αναγκαίος για να φανούν τα αποτελέσματα, τα στοιχεία προήλθαν από το προηγούμενο INTERREG IVC, το οποίο συγχρηματοδότησε έργα διασυνοριακής συνεργασίας από το 2008 έως το 2014. Έρευνα μεταξύ των εταίρων και συνεντεύξεις με επιλεγμένη ομάδα παρείχε στοιχεία που υπέδειξαν χαλαρή συνεργασία, η οποία επέφερε πραγματική αλλαγή. Είκοσι ιστορίες στην έκθεση καταδεικνύουν πώς η έμπνευση που μοιράζεται μεταξύ έργων μπορεί να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις.

Παραδείγματα επωφελούς συνεργασίας

Το έργο PROSESC βοήθησε ένα κέντρο στήριξης εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων στην κομητεία Norfolk, στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αναπτύξει το όραμά του σε σχέση με την καινοτομία, να μεταφέρει την καλή πρακτική της Γερμανίας όσον αφορά τη στήριξη της καινοτομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να μετατραπεί στον καινοτόμο κόμβο της κομητείας.

Στο FIN-EN, το δημοσιονομικό όργανο της ιταλικής περιφέρειας της Λομβαρδίας ανέπτυξε μια νέα δέσμη χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και ένα σύστημα ΤΠ για την εφαρμογή, την εποπτεία τους καθώς και την υποβολή εκθέσεων για αυτά, χάρη σε μια καλή πρακτική που μεταφέρθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέσα από το έργο MOG, ο Περιφερειακός Οργανισμός Καινοτομίας της Κεντρικής Υπερδουναβίας στην Ουγγαρία ανέπτυξε έναν μηχανισμό κινητικότητας που συνδέει ανθρώπους, αγαθά και υπηρεσίες από αγροτικές περιοχές με τις γύρω πόλεις. Αυτή η καλή πρακτική που μεταφέρθηκε από τη Γερμανία βοήθησε να περιορισθεί η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και η περιβαλλοντική ρύπανση στην εν λόγω περιφέρεια.

Στο VITOUR LANDSCAPE, οι καλές πρακτικές της Ιταλίας και Αυστρίας βοήθησαν την Ένωση Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Άνω και Μέσης Κοιλάδας του Ρήνου στη Γερμανία να αναπτύξει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την καλύτερη προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς.

«Χωρίς το Hybrid Parks δεν θα υπήρχαν σχέδια για αυτούς τους κήπους. Ο σχεδιασμός πράσινων χώρων δεν ήταν κάτι συνηθισμένο για τη Μάλτα. Το Hybrid Parks ήταν η αφορμή να αποκτήσουμε αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη.»

Malcolm Borg, Heritage Enterprise, Hybrid Parks 

“The good practice was the initiator of the brand, a catalyst, showing that it was possible. People from Austria explained face to face how it can work. Without the exchange we would not be as far.”

Nico Melchior, World Heritage Upper Middle Rhine Valley Association, VITOUR LANDSCAPE

Μαθετε περισσοτερα 

https://www.interregeurope.eu/projectresults/

Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

Νέα

Σχετικά θέματα

Communicating Regional Policy