Ζητούνται νεαροί ερευνητές στην Κύπρο

 Πρόσθετα εργαλεία

 
23/08/2018

Ο στόχος αυτού του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ είναι να ενσωματωθούν νεαροί μεταδιδακτορικοί επιστήμονες στο σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και είναι γνωστό ως «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», αναζητά νεαρούς ερευνητές που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και απασχολούνται από κυπριακό ερευνητικό οργανισμό, επιχείρηση ή άλλο φορέα. Αυτοί οι νεαροί επιστήμονες θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για ερευνητικά έργα στα ακόλουθα πεδία: τις επιστήμες της ζωής, τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΔΙΔΑΚΤΩΡ θα βοηθήσει νεαρούς ερευνητές να αναπτύξουν νέες ερευνητικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στη δημιουργία σημαντικού έργου σε καινοτόμες επιστήμες, καθώς και βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης για νεαρούς επιστήμονες στην Κύπρο. Τα έργα προβλέπεται να διαρκέσουν από 18 έως 24 μήνες και για κάθε ένα από αυτά θα χορηγηθούν έως και 160 000 EUR. Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλα τα έργα θα είναι 1,6 εκατομμύρια EUR.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ελπίζει ότι το ΔΙΔΑΚΤΩΡ θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, διότι επί του παρόντος το νησί χάνει πολλά από τα λαμπρότερα μυαλά του τα οποία ακολουθούν ερευνητικές σταδιοδρομίες σε άλλες χώρες.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.sigmalive.com στις 05/08/18


Φωτογραφία: ©iStock/leventince

Νέα