Πράσινο φως για τις πληρωμές του Ταμείου Αλληλεγγύης για τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 
11/07/2018

Η Επιτροπή αποδέσμευσε τις πληρωμές για τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα του Ταμείου Αλληλεγγύης, μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης βοήθειας. Τα χρήματα αναμένεται να φτάσουν στα κράτη μέλη μέσα στις επόμενες ημέρες και το αργότερο έως το τέλος του μήνα. 

Η Επιτροπή είχε προτείνει τον Φεβρουάριο να δώσει 104 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε τέσσερα κράτη μέλη που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές το 2017, 49 εκατομμύρια ευρώ στις γαλλικές περιφέρειες του Αγίου Μαρτίνου και της Γουαδελούπης, που είχαν πληγεί από τους τυφώνες Ίρμα και Μαρία, 50,6 εκατομμύρια ευρώ στην Πορτογαλία και 3,2 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία, μετά τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο του 2017, και 1,3 εκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό νησί της Λέσβου, μετά τον σεισμό του Ιουνίου 2017. 

Η Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής Corina Crețu  δήλωσε: «Αυτή η οικονομική στήριξη θα καλύψει ορισμένες δαπάνες που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση και να αρχίσουν την ανοικοδόμηση μετά τις ζημιές. Πρόκειται για μια απτή απόδειξη στήριξης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη της μακροπρόθεσμα, όταν αυτά βρίσκονται ενώπιον φυσικών καταστροφών.

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Νέα

Σχετικά θέματα

Climate change Solidarity Fund