Αναβάθμιση περιοχών με εργατικές κατοικίες στην Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 
28/06/2018

Στόχος αυτού του έργου, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, είναι η ανακαίνιση των εργατικών κατοικιών στις περιοχές Δαβάκη, Παπαφλέσσα, Γευγελή, Πλαστήρα, στην Ελλάδα, επενδύοντας στην ανάπλαση τους.

Η αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση της περιοχής έχει ως κύριο άξονα την αναβάθμιση των απαρχαιωμένων εργατικών κατοικιών που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδας. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, θα αναβαθμίσει κτίρια και χώρους αναψυχής στις εν λόγω περιοχές, αλλά θα συμπεριλαμβάνει και πρόβλεψη για χώρους πρασίνου, για κάλυψη με πράσινο καθώς και φυτεύσεις.

Επίσης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών των περιοχών με τη χρήση φυσικών υλικών, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους απορρόφησης υδάτων με παράλληλη μείωση της απορρόφησης θερμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη βελτίωση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμόρφωσης των πεζοδρομίων και άλλων υποδομών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν επενδύσεις σε νέες θέσεις στάθμευσης, σε καλύτερη προσβασιμότητα των οχημάτων, σε περισσότερα μονοπάτια, σε φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και σε βελτίωση των χώρων αναψυχής και των θέσεων ξεκούρασης για τους κατοίκους. Τέλος, ο δήμος που έχει αναλάβει την εφαρμογή των αναβαθμίσεων ελπίζει ότι αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο http://www.voria.gr 18/6/2018


Φωτογραφία: © ah_photobox / Thinkstock

Νέα