Ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης για τις ΜΜΕ στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου

 Πρόσθετα εργαλεία

 
17/05/2018

Αυτό το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα της αλιείας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της υδατοκαλλιέργειας και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού εντός και γύρω από τις ακτές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Το έργο «Blue Boost» (Γαλάζια Ανάπτυξη) αποσκοπεί στην ανάπτυξη διακρατικής στρατηγικής καινοτομίας και κοινού σχεδίου δράσης για ναυτιλιακούς ομίλους στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των παραγόντων μέσω της δημιουργίας «νέων φορέων καινοτομίας», όπως οι κόμβοι καινοτομίας και οι συνεργατικοί χώροι εργασίας.

Το Blue Boost θα παράσχει επίσης κουπόνια καινοτομίας αξίας έως και 9 000 ευρώ το καθένα προκειμένου να συνδράμει τις ΜΜΕ έτσι ώστε να υλοποιήσουν επιθυμητά και καινοτόμα σχέδια με την πρόσθετη υποστήριξη ενός υπεύθυνου καθοδήγησης στον τομέα της καινοτομίας. Συνολικά, 315 000 ευρώ θα διατεθούν σε τουλάχιστον 35 έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του προγράμματος Blue Innovation (Γαλάζια Καινοτομία).

Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν επίσης εργαστήρια, σεμινάρια και μαραθώνιοι προγραμματισμού (hackathon) που σχετίζονται με την γαλάζια ανάπτυξη με στόχο την προώθηση περισσότερων δράσεων καινοτομίας, προοδευτικής σκέψης και μελλοντικών στρατηγικών όσον αφορά τη γαλάζια και την πράσινη τεχνολογία, την υδατοκαλλιέργεια, την οικολογική ναυπηγική βιομηχανία, τη ρομποτική και πολλά άλλα.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.voria.gr στις 07/05/18

http://www.voria.gr/article/enischisi-tis-kenotomias-gia-tis-epichirisis-tis-galazias-anaptixis


 Photo: © Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0 

Νέα