Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας της διακυβέρνησης του 2017

 Πρόσθετα εργαλεία

 
27/02/2018

Ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας της διακυβέρνησης (EQI), έκδοση του 2017, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ποιότητας της Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, αποτελεί τον μόνο δείκτη μέτρησης της θεσμικής ποιότητας που είναι διαθέσιμη σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως θεσμική ποιότητα ορίζεται η πολυδιάστατη έννοια που αποτελείται από υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας και ποιότητας της παροχής δημοσιών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με χαμηλό επίπεδο διαφθοράς. Ο EQI, που χρηματοδοτήθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 και ξανά το 2013 και 2017, επιδιώκει να καταγράψει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες σχετικά με τη διαφθορά του μέσου πολίτη, καθώς και σε ποιο βαθμό ο μέσος πολίτης αξιολογεί τις δημόσιες υπηρεσίες στην περιοχή κατοικίας του ως αμερόληπτες και καλής ποιότητας.

Τρεις εκδόσεις του δείκτη είναι, επί του παρόντος, διαθέσιμες και παρουσιάζουν τη βελτίωση ή τη μείωση με την πάροδο του χρόνου. Αν και μπορεί να παρατηρηθεί μια σχετική σταθερότητα στην ποιότητα της διακυβέρνησης και στις τρεις εκδόσεις, οι παλιές διαχωριστικές γραμμές στην ποιότητα της διακυβέρνησης μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, καθώς και μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, φαίνονται να ξεθωριάζουν σταδιακά. Οι αποκλίσεις στην ποιότητα της διακυβέρνησης δεν είναι τόσο έντονες το 2017 όσο ήταν το 2010.

Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας της διακυβέρνησης του 2017

Νέα