7ο Φόρουμ για τη Συνοχή (Webstreaming)

 Πρόσθετα εργαλεία

 
27/06/2017

Το Έβδομο Φόρουμ για τη Συνοχή, που θα διεξαχθεί στις 26-27 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες, είναι μια πολιτική εκδήλωση μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και στην οποία συμμετέχουν 700 άτομα, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από τα ευρωπαϊκά όργανα, τις κεντρικές κυβερνήσεις, εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ και ακαδημαϊκοί. Κύριοι ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι και ο πρωθυπουργός της Μάλτας Τζόζεφ Μούσκατ.

 Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και μερικές ακόμα κεντρικές ομιλίες, τρεις συζητήσεις σε πάνελ και τρία παράλληλα εργαστήρια για σημαντικά ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

Η εκδήλωση είναι σημαντική για τις προετοιμασίες του πλαισίου για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μετά το 2020. Η πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει υπόψη τη μεγάλη πρόκληση να καταστήσουμε την οικονομία της Ευρώπης πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική με λιγότερους αποκλεισμούς και πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα που τίθενται στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης σχετικά με το ισχυρό πλεονέκτημα των πολιτικών της ΕΕ, την επικουρικότητα και τις διαφορές μεταξύ των υποσχέσεων και των αποτελεσμάτων.

Το Φόρουμ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, τους φορείς και τους εργαζόμενους να συζητήσουν για το πώς οι πολιτικές της ΕΕ μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και τις ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής αλλαγής και των αυξανόμενων ανισοτήτων. Είναι μια ευκαιρία να ανταποκριθεί αποτελεσματικά η πολιτική συνοχής στις κύριες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Το Φόρουμ θα διεξαχθεί πριν την έκδοση της 7ης Έκθεσης για τη Συνοχή έτσι ώστε τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να συμπεριληφθούν στην έκθεση.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017:

DAY 2 : 27/06/2017:

Τόπος: Κτίριο Charlemagne, Βρυξέλλες
Ημερομηνίες : 26-27/06/2017

Ακολουθήστε στο Twitter: #EU7CF @EU_Regional

Μπορείτε να συμμετέχετε μόνο αν έχετε λάβει πρόσκληση

Πρόγραμμα της Διάσκεψης 

Πρακτικές Πληροφορίες


Για πληροφορίεςREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται απευθείας μέσω διαδικτύου.

Έβδομο Φόρουμ για τη Συνοχή

Νέα