«Ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις» Μια έρευνα ρίχνει φως στο θέμα της ικανοποίησης των ατόμων από την πόλη τους

 Πρόσθετα εργαλεία

 
29/01/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της πέμπτης έρευνας του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον «Τρόπο αντίληψης της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις». Η έρευνα διεξήχθη σε συνολικά 79 ευρωπαϊκές πόλεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς επίσης στην Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία. Περισσότερα από 40 000 άτομα ρωτήθηκαν για σειρά αστικών ζητημάτων.

Η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ποιότητα ζωής, καταδεικνύοντας πόσο ευχαριστημένα είναι τα άτομα όσον αφορά διάφορες πτυχές της αστικής ζωής, όπως τις ευκαιρίες απασχόλησης, την παρουσία αλλοδαπών, τις δημόσιες μεταφορές και τη ρύπανση στις πόλεις τους. Σε συνδυασμό με τα κύρια ευρήματα, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι είναι, γενικώς, πολύ ευχαριστημένοι από τις πόλεις όπου ζουν: σε όλες, εκτός από 6 πόλεις, τουλάχιστον το 80 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ευχαριστημένοι που ζουν στην πόλη τους. Κάποια ευρήματα δείχνουν θετική τάση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη: για παράδειγμα, στη Βουδαπέστη και την Κρακοβία σημειώθηκε αύξηση κατά 20 % εκείνων που έχουν θετική άποψη για τις δημόσιες μεταφορές στις πόλεις τους, σε σύγκριση με το 2012. Επίσης, η έρευνα αποκαλύπτει ποιοι τομείς αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής αφού η πλειοψηφία των ατόμων θεωρεί ότι οι υπηρεσίες υγείας, η ανεργία και η εκπαίδευση είναι τα τρία σημαντικότερα ζητήματα της πόλης τους.

Η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 θα επενδύσει σοβαρά στις αστικές περιοχές, με τις αρχές της πόλης να διαχειρίζονται 15 δισ. EUR με σκοπό τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η έρευνα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις πόλεις να συγκρίνονται βάσει 30 κριτηρίων που αφορούν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για τους ενδιαφερομένους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες

X

Νέα

Σχετικά θέματα

Urban development