Δημοσίευση των Επιχορηγήσεων και Δημόσιων συμβάσεων της ΓΔ REGIO

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε όλα τα έγγραφα σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, το συναφές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τις αποφάσεις χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τακτικά τον ιστότοπο και τα δημοσιευόμενα έγγραφα.