Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/07/2013

Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται τα κριτήρια που προτείνει η ΕΕ για τη σύναψη πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των κριτηρίων αυτών και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Η χρήση των κριτηρίων για τις ΠΔΣ θα πρέπει να εκληφθεί από τις αρχές διαχείρισης λυμάτων ως μια ευκαιρία για την κατασκευή και τη λειτουργία υποδομών διαχείρισης λυμάτων κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

 

Publications