ΕΚΘΕΣΗ Σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών {SWD(

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 27/06/2013

Η μακροπεριφερειακή έννοια προέκυψε από την επιθυμία για συλλογική απάντηση στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας και για εναρμονισμένη δράση ως προς τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της περιοχής αυτής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR), που εγκρίθηκε το 2009. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική της
ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους μέχρι το τέλος του 2014 υπό την επιφύλαξη της αξιολόγησης της έννοιας.  Άλλες περιφέρειες αξιολογούν τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης.

Στόχος είναι η συντονισμένη απάντηση για θέματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα όλα μαζί συνολικά παρά χωριστά το καθένα. Οι δύο στρατηγικές αποσκοπούν στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια που επιβραδύνουν την ανάπτυξη και να απελευθερωθεί το δυναμικό των περιφερειών. Επιδιώκουν να θέσουν τα σχετικά ζητήματα σε πολυμερές πλαίσιο, και να υπερβούν τα σημερινά σύνορα της ΕΕ, με στόχο την ισότιμη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Η προσέγγιση ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν όχι μόνον τα εθνικά σύνορα, αλλά και τους φραγμούς που τους εμποδίζουν να σκέφτονται με πιο στρατηγικό και δημιουργικό τρόπο σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

More information :

Macro-Regional Strategy

Publications