Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Η πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή υιοθετήθηκε
στον απόηχο της χειρότερης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην
πρόσφατη ιστορία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντέδρασαν σε αυτή την κρίση
λαμβάνοντας μέτρα για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις σε λειτουργία και τους
ανθρώπους στην εργασία, να ενισχύσουν τη ζήτηση και να αυξήσουν τις δημόσιες
επενδύσεις.

Κατά συνέπεια, ορισμένες κυβερνήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες στην
αναχρηματοδότηση των χρεών τους εξαιτίας του συνδυασμού από την πτώση
των εσόδων και την αύξηση των δαπανών για πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας και
λήψη μέτρων ενίσχυσης. Αντιμετωπίζοντας μεγάλα ελλείμματα και πίεση από τις
χρηματοοικονομικές αγορές, οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ βρίσκονται σε
διαδικασία εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Publications