Μια αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για την Ευρώπη

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 08/11/2013

Τη βασική πολιτική επενδύσεων για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη

Publications