Οι απόκεντρες περιφέρειες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε όλη την ΕΕ

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Στο χειμερινό τεύχος του Panorama, επισκεπτόμαστε τις απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ και καταγράφουμε όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων στην οποία παρευρέθηκε ο πρόεδρος Juncker και η επίτροπος Creţu. Αναλύουμε την ανανεωμένη στρατηγική των εν λόγω περιφερειών, που στόχο έχει να τις βοηθήσει να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τη μοναδική τους θέση εντός της ΕΕ και του ευρύτερου κόσμου, και παρουσιάζουμε έργα και μαρτυ- ρίες. Παρουσιάζουμε επίσης την Έκθεση Στρατηγικής που δημοσιεύ- τηκε πρόσφατα σχετικά με την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, και αναφέρουμε αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με την κλίμακα και την επίδραση αυτών των επενδύσεων στις ζωές των πολιτών σε όλη την ήπειρο.

Σε αυτό το τεύχος, η ενότητα στην οποία παρουσιάζουμε το προφίλ μιας περιφέρειας είναι αυτήν τη φορά αφιερωμένη στην Comunitat Valenciana στην Ισπανία, με προφίλ έργων και μια συνέντευξη με τον πρόεδρο Ximo Puig. Παρουσιάζουμε επίσης νέους και τις διάφορες προσπάθειες που καταβάλλουν για να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ και την περιφερειακή πολιτική μέσω του διαγωνισμού ιστολογίου «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου», μέσω του προγράμματος κατάρτισης νέων δημοσιογράφων και του προγράμματος εθελοντισμού Interreg Volunteer Youth.

Επιπλέον, παραθέτουμε νέα από το πρόσφατο Φόρουμ για τις Πόλεις στο Ρότερνταμ σχετικά με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, και ένα άρθρο από την επερχόμενη βουλγαρική προεδρία στο οποίο περιγράφεται το όραμα και οι προτεραιότητές της. H ενό- τητα «Με τα Δικά σας Λόγια» περιλαμβάνει άρθρα από το Ευρω- παϊκό Κοινοβούλιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ η ενότητα «Έργα» επισκέπτεται το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Λιθουανία, και η φωτογραφία απεικονίζει έργα στη Μάλτα.

Publications