Μανιφέστο των νέων για τους νέους για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Η συμμετοχή των νέων της Ευρώπης στο μέλλον της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Το 2020 σηματοδοτεί την επέτειο των 30 χρόνων του εμβληματικού προγράμματος συνεργασίας «Interreg» της ΕΕ. Τα τρία κεντρικά θέματα που συνδέονται με τον εορτασμό αυτής της τριακονταετίας επιτευγμάτων τα οποία ανέδειξαν τα ευρωπαϊκά σύνορα ως ευκαιρία χάρη στο πνεύμα συνεργασίας είναι: γείτονες, περιβάλλον και νεολαία.

Ως ένα από τα τρία κεντρικά θέματα της εκστρατείας για τα 30 χρόνια του Interreg, το θέμα «νεολαία» έχει στόχο να καταστήσει εμφανές ότι, παρόλο που οι νέοι αποτελούν ήδη μέρος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), πολλά περισσότερα μπορούν και θα πρέπει να γίνουν ακόμα.. Με ποιον τρόπο; Με τη συγκέντρωση των ιδεών και των φιλοδοξιών των νέων για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εδαφική συνεργασία στο μέλλον, ώστε να αισθανθούν οι νέες γενιές ότι εισακούονται από τις ανώτερες βαθμίδες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

Το 2020 αυτή η δημοκρατική διαδικασία με επίκεντρο τους νέους είναι επίκαιρη όχι μόνο λόγω της εκστρατείας για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Interreg, αλλά και επειδή πρόκειται για έτος πολιτικών αλλαγών μεταξύ δύο δημοσιονομικών περιόδων της ΕΕ, συγκεκριμένα των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027. Συνεπώς, το 2020 είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για να εκφραστούν απόψεις που θα επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής στους κόλπους του Interreg και τη σχετική υλοποίηση στο πλαίσιο των εκάστοτε έργων.

Το παρόν μανιφέστο παρουσιάζει τις ιδέες των νέων όσον αφορά το Interreg και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις προσδοκίες τους. Απευθύνεται κυρίως σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στις διαχειριστικές αρχές του Interreg, σε δικαιούχους έργων και σε οργανισμούς με τομείς ενδιαφέροντος τη συνοχή της ΕΕ —και ειδικότερα το Interreg— τη χάραξη πολιτικής, τη νεολαία, τη δράση των πολιτών και τη δημοκρατική συμμετοχή. Οι ιδέες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο συλλέχθηκαν από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω στοχευμένων ερευνών, δημοσκοπήσεων και διαδικτυακών ομαδικών συζητήσεων με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη (δηλ. την ΕΕ, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της και τις γειτονικές χώρες). Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, κ. Elisa Ferreira, και η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα παραλάβουν το μανιφέστο στις 15 Οκτωβρίου 2020 στην ετήσια εκδήλωση του Interreg κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τη νεολαία, παρουσία μερικών από τους νέους που συνέβαλαν σε αυτό. Στόχος είναι να ξεκινήσει διάλογος και να ακουστούν οι απόψεις των φορέων λήψης αποφάσεων στις ανώτερες βαθμίδες της ΕΕ σχετικά με το μανιφέστο.

More information :

Interreg 30 Years

Publications