Περιφέρειες και πόλεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/07/2006

Περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση για όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ – το μήνυμα αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής και των μέσων της μεταξύ των ετών 2007 και 2013. Κατά την περίοδο αυτή η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων θα ανέλθει σε 308 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2004) για τη στήριξη των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενθάρρυνση της απασχόλησης.

Publications