Προγράμματα

Ο συνόψεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη των περιόδων προγραμματισμού διατίθενται παρακάτω. Τα προγράμματα εκπονούνται από κάθε Κράτος Μέλος και/ή περιφέρεια, και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης ή το ταμείο συνοχής.
Διατίθενται πρόσθετα τομεακά φίλτρα για τα εξής:

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Εθνικά προγράμματα

Βουλγαρία

 • Operational Programme 'Transport' [BG] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Environment' [BG] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy' [BG] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Technical Assistance' [BG] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Regional Development' [BG] [DE] [EN] [FR]

Τσεχική Δημοκρατία

 • Operational Programme 'Technical Assistance' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Transport' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Integrated Operational Programme' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Environment' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Enterprises and Innovations' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Research and Development for Innovations' [CS] [DE] [EN] [FR]

Κροατία

 • Operational programme 'Environment' [EN] [HR]
 • Operational Programme 'Transport' for Croatia [EN] [HR]
 • Operational Programme 'Regional Competitiveness' for Croatia [EN] [HR]
 • Slovenia-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [EN]
 • Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [EN]

Δανία

 • Operational Programme 'Innovation and Knowledge' [DA] [DE] [EN] [FR]

Γερμανία

 • Operational Programme 'Transport infrastructure of the Federal Republic of Germany' [DE] [EN] [FR]

Εσθονία

 • Operational Programme 'Development of Living Environment' [DE] [EN] [ET] [FR]
 • Operational Programme 'Development of Economic Environment' [DE] [EN] [ET] [FR]

Ελλάδα

Ισπανία

 • Operational Programme 'Technical Assistance' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Cohesion Fund – ERDF' [DE] [EN] [ES] [FR]

Ιταλία

 • Operational Programme 'Networks and Mobility' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Learning Environments' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Governance and Technical Assistance' [DE] [EN] [FR] [IT]

Κύπρος

Λεττονία

 • Operational Programme 'Entrepreneurship and Innovation' [DE] [EN] [FR] [LV]
 • Operational Programme 'Infrastructure and Services' [DE] [EN] [FR] [LV]

Λιθουανία

 • Operational Programme 'Economic Growth' [DE] [EN] [FR] [LT]
 • Operational Programme 'Promotion of Cohesion' [DE] [EN] [FR] [LT]

Λουξεμβούργο

 • Operational Programme 'Luxembourg' [DE] [EN] [FR]

Ουγγαρία

 • Operational Programme 'Implementation' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Economic Development' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Environment and Energy' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Electronic Public Administration' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Transport' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Social Infrastructure' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [EN]

Μάλτα

 • Operational Programm 'Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life' [DE] [EN] [FR] [MT]

Πολωνία

 • Operational Programme 'Technical Assistance' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Innovative economy' [EN]
 • Operational Programme 'Development of Eastern Poland' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Infrastructure and Environment' [DE] [EN] [FR] [PL]

Πορτογαλία

 • Operational Programme 'Thematic Factors of Competitiveness' [DE] [EN] [PT]
 • Operational Programme 'Territorial Enhancement' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme: 'Technical Assistance' [DE] [EN] [FR] [PT]

Ρουμανία

 • Operational Programme 'Technical Assistance' [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Operational Programme 'Environment' [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Operational Programme 'Transport' [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Operational Programme 'Regional Operational Programme' [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Operational Programme 'Increase of Economic Competitiveness' [DE] [EN] [FR] [RO]

Σλοβενία

 • Operational Programme 'Strengthening Regional Development Potentials' [DE] [EN] [FR] [SL]
 • Operational Programme 'Development of environment and transport infrastructure' [DE] [EN] [FR] [SL]
 • Slovenia-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [EN]

Σλοβακία

 • Operational Programme 'Technical Assistance' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Research & Development' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Information Society' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Transport' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Competitiveness and Economic Growth' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Health' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Environment' [DE] [EN] [FR] [SK]

Multiregional programmes

Ισπανία

 • Operational Programme 'Knowledge-based Economy' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Research, Development and Innovation for and by Enterprises - Technology Fund' [DE] [EN] [ES] [FR]

Γαλλία

 • Operational programme 'Loire Basin' [DE] [EN] [FR]
 • Operational programme 'Massif Central' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Alps' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Rhône' [DE] [EN] [FR]

Ιταλία

 • Operational Programme 'Renewable Energy and Energy Efficiency' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Research and Competitiveness' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational programme 'Security for development' [DE] [EN] [FR] [IT]

Κάτω Χώρες

 • Operational Programme 'North Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'East Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'West Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'South Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]

Περιφερειακά προγράμματα

Βέλγιο

 • Operational Programme 'Wallonia (not including Hainaut)' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Brussels Capital Region' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Wallonia (Hainaut)' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Flanders' [DE] [EN] [FR] [NL]

Τσεχική Δημοκρατία

 • Operational Programme 'Prague' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Moravia Silesia' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North-East' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North-West' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'South-East' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Central Moravia' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Central Bohemia' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'South-West' [CS] [DE] [EN] [FR]

Γερμανία

 • Operational Programme 'Lower Saxony' (excluding Lüneburg) [DE] [EN] [FR]
 • Regional Operational Programme for Lüneburg (Lower Saxony) [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Bremen' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North Rhine-Westphalia' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Thüringen' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Rhineland-Palatinate' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Saxony' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Hessen' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Saxony-Anhalt' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Bavaria' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Brandenburg' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Schleswig-Holstein' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Hamburg' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Saarland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Mecklenburg-Vorpommern' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Berlin' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Baden-Württemberg' [DE] [EN] [FR]

Ελλάδα

Ισπανία

 • Operational Programme 'Castile–La Mancha' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Canary Islands' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Castilla y Léon' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Extremadura' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Murcia' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Asturias' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Ceuta' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Melilla' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'La Rioja' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Andalusia' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Valencia' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Galicia' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Basque Country' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Catalonia' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Cantabria' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Navarre' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Aragon' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Balearic Islands' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Madrid' [DE] [EN] [ES] [FR]

Γαλλία

 • Operational Programme 'Limousin region' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Auvergne' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Aquitaine' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Rhône-Alpes' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Loire' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Midi-Pyrénées' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Centre Region' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Upper Normandy' [DE] [EN] [FR]
 • Operational programme 'Lorraine' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Burgundy' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Franche-Comté' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Picardy' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Ile-de-France' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Languedoc-Roussillon' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Corsica' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Martinique' [DE] [EN] [FR]
 • Operational programme 'French Guiana' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Réunion' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Provence-Alpes-Côte d'Azur' [DE] [EN] [FR]
 • Operational programme 'Brittany' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Nord-Pas-de-Calais' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Basse-Normandie' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Guadeloupe' [DE] [EN] [FR]
 • Operational programme 'Champagne-Ardenne' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Poitou-Charentes' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Alsace' [DE] [EN] [FR]

Ιρλανδία

 • Operational Programme 'Border, Midland and Western (BMW)' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Southern and Eastern' [DE] [EN] [FR]

Ιταλία

 • Operational Programme 'Latium' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Lombardia' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Sicily' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Sardinia' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Umbria' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Basilicata' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Veneto' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Molise' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Marche' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Valle d'Aosta' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Emilia-Romagna region' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Autonomous Province of Trento' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Tuscany' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Puglia' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Abruzzo' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Autonomous Province of Bolzano' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Piemonte' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Campania' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Liguria' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Calabria' [DE] [EN] [FR] [IT]

Ουγγαρία

 • Operational Programme 'Central Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'South Transdanubia' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'North Great Plain' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Central Transdanubia' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'North Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'South Great Plain' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'West Pannon' [DE] [EN] [FR] [HU]

Αυστρία

 • Operational Programme 'Vorarlberg' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Tyrol' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Salzburg' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Kärnten' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Upper Austria' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Burgenland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Styria' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Vienna' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Lower Austria' [DE] [EN] [FR]

Πολωνία

 • Operational Programme 'Lower Silesia' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Zachodniopomorskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational programme 'Greater Poland' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Warminsko-Mazurskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Podlaskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Kujawsko-Pomorskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Mazovia' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Opolskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Lubelskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Silesia' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Świętokrzyskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Lubuskie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Podkarpackie' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Pomerania' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Lesser Poland' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Łódzkie' [DE] [EN] [FR] [PL]

Πορτογαλία

 • Operational Programme 'Norte' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme : 'Centro' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Madeira' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme: 'Alentejo' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Azores' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Algarve' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Lisbon' [DE] [EN] [FR] [PT]

Σλοβακία

 • Operational Programme for 'Bratislava region' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Western Slovakia, Central Slovakia and Eastern Slovakia' [DE] [EN] [FR] [SK]

Φινλανδία

 • Operational Programme 'Northern Finland' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Western Finland' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Åland Islands' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Eastern Finland' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Southern Finland' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Σουηδία

 • Operational Programme 'West Sweden' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Skåne-Blekinge' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Småland and the Islands' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'East Mid-Sweden' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Stockholm' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'North Sweden' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'North Mid-Sweden' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Mid-North Sweden' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Operational Programme 'Northern-Ireland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Lowlands and Uplands of Scotland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'West Midlands' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North East of England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Highlands and Islands of Scotland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'East of England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'London' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'South-East of England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Yorkshire and The Humber' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'South West England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'West Wales and the Valleys' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'East Wales' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North West England' [EN]
 • Operational Programme 'Cornwall and the Isles of Scilly' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'East Midlands' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Gibraltar' [DE] [EN] [ES] [FR]

Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία

Αλβανία

Λευκορωσία

 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Βέλγιο

 • Operational Programme 'Euregio Maas-Rhein' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Grande Région' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Belgium - Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Belgium - France' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Two Seas' [DE] [EN] [FR] [NL]

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βραζιλία

 • Operational Programme 'Amazonia' [DE] [EN] [FR] [PT]

Βουλγαρία

 • Operational Programme 'Romania-Bulgaria' [BG] [DE] [EN] [FR] [RO]
 • 'Bulgaria-Turkey' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]
 • 'Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]
 • Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]

Τσεχική Δημοκρατία

 • Operational Programme 'Poland - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Germany (Saxony) - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Austria - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Slovakia - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Czech Republic - Germany' [CS] [DE] [EN] [FR]

Κροατία

 • 'Slovenia, Croatia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [SL]
 • 'Hungary-Croatia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [HU]

Δανία

 • Operational Programme 'Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N.' [DA] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Öresund - Kattegat - Skagerrak' [DA] [DE] [EN] [FR] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'South Baltic' [DA] [DE] [EN] [FR] [LT] [PL] [SV]
 • Operational Programme 'Fehmarnbelt Region' [DA] [DE] [EN] [FR]

Γερμανία

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Germany (Bavaria) - Austria' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'INTERREG IV Upper Rhine' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Euregio Maas-Rhein' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'Germany (Saxony) - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N.' [DA] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Czech Republic - Germany' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Grande Région' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Netherlands - Germany' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Poland - Germany' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'South Baltic' [DA] [DE] [EN] [FR] [LT] [PL] [SV]
 • Operational Programme 'Poland - Germany' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Fehmarnbelt Region' [DA] [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Germany (Saxony) - Poland' [DE] [EN] [FR] [PL]

Εσθονία

 • Operational Programme 'Estonia - Latvia' [DE] [EN] [ET] [FR] [LV]
 • Operational Programme 'Central Baltic' [DE] [EN] [ET] [FI] [FR] [LV] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Ελλάδα

Ισπανία

 • Operational Programme 'Spain - Portugal' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Madeira - Açores - Canarias' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Atlantic Area' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'South West Europe' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'France - Spain - Andorra' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational programme 'Spain - external borders 2008-2013' cross-border cooperation' [DE] [EN] [ES] [FR]

Ευρώπη

 • Operational Programme: 'ESPON' [EN]
 • Interregional co-operation programme: 'INTERREG IVC' [EN]
 • Operational Programme 'INTERACT' [DE] [EN] [FR]

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 • 'Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]

Γαλλία

 • Operational Programme 'Atlantic Area' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'INTERREG IV Upper Rhine' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational programme 'Italy - France (Alps - ALCOTRA)' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'South West Europe' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Grande Région' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Italy – Maritime France' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'France - Spain - Andorra' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Belgium - France' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'France-Switzerland INTERREG IVA' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Indian Ocean' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Caribbean' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Amazonia' [DE] [EN] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'France (Channel) – England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Two Seas' [DE] [EN] [FR] [NL]

Ιρλανδία

 • Operational Programme 'Atlantic Area' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Ireland - Wales' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'United Kingdom - Ireland' - (PEACE III) [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Northern Periphery' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Ιταλία

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Italy - Austria' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational programme 'Italy - France (Alps - ALCOTRA)' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational programme 'Italy-Switzerland' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Italy – Maritime France' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Italy - Slovenia' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Italy-Malta' [DE] [EN] [FR] [IT] [MT]

Κύπρος

Λεττονία

 • Operational Programme 'Estonia - Latvia' [DE] [EN] [ET] [FR] [LV]
 • Operational Programme 'Central Baltic' [DE] [EN] [ET] [FI] [FR] [LV] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Latvia - Lithuania' [DE] [EN] [FR] [LT] [LV]

Λιχτενστάιν

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein' [DE] [EN] [FR]

Λιθουανία

 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'South Baltic' [DA] [DE] [EN] [FR] [LT] [PL] [SV]
 • Operational Programme 'Lithuania - Poland' [DE] [EN] [FR] [LT] [PL]
 • Operational Programme 'Latvia - Lithuania' [DE] [EN] [FR] [LT] [LV]

Λουξεμβούργο

 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'Grande Région' [DE] [EN] [FR] [NL]

Ουγγαρία

 • Operational Programme 'Hungary - Slovak Republic' [DE] [EN] [FR] [HU] [SK]
 • Operational Programme 'Hungary - Romania' [DE] [EN] [FR] [HU] [RO]
 • Operational Programme 'Austria - Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Cross-Border Operational Programme 'Slovenia - Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU] [SL]
 • 'Hungary-Croatia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [HU]
 • 'Hungary-Serbia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [HU]

Μάλτα

 • Operational Programme 'Italy-Malta' [DE] [EN] [FR] [IT] [MT]

Μολδαβία

Κάτω Χώρες

 • Operational Programme 'Euregio Maas-Rhein' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Netherlands - Germany' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Belgium - Netherlands' [DE] [EN] [FR] [NL]
 • Operational Programme 'Two Seas' [DE] [EN] [FR] [NL]

Νορβηγία

 • Operational Programme 'Öresund - Kattegat - Skagerrak' [DA] [DE] [EN] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Sweden - Norway' [DE] [EN] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Botnia - Atlantica' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'North' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Αυστρία

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Germany (Bavaria) - Austria' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Italy - Austria' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'Austria - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR]
 • 'European Territorial Cooperation Austria-Slovak Republic 2007-2013' [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Austria - Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU]
 • Operational Programme 'Slovenia - Austria' [DE] [EN] [FR] [SL]

Πολωνία

 • Operational Programme 'Poland - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Poland - Germany' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Poland - Slovakia' [DE] [EN] [FR] [PL] [SK]
 • Operational Programme 'South Baltic' [DA] [DE] [EN] [FR] [LT] [PL] [SV]
 • Operational Programme 'Poland - Germany' [DE] [EN] [FR] [PL]
 • Operational Programme 'Lithuania - Poland' [DE] [EN] [FR] [LT] [PL]
 • Operational Programme 'Germany (Saxony) - Poland' [DE] [EN] [FR] [PL]

Πορτογαλία

 • Operational Programme 'Spain - Portugal' [DE] [EN] [ES] [FR]
 • Operational Programme 'Madeira - Açores - Canarias' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Atlantic Area' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'South West Europe' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]

Ρουμανία

 • Operational Programme 'Romania-Bulgaria' [BG] [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Operational Programme 'Hungary - Romania' [DE] [EN] [FR] [HU] [RO]
 • 'Romania-Serbia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [RO]

Ρωσία

 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Σλοβενία

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Cross-Border Operational Programme 'Slovenia - Hungary' [DE] [EN] [FR] [HU] [SL]
 • Operational Programme 'Slovenia - Austria' [DE] [EN] [FR] [SL]
 • Operational Programme 'Italy - Slovenia' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • 'Slovenia, Croatia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [SL]

Σλοβακία

 • Operational Programme 'Slovakia - Czech Republic' [CS] [DE] [EN] [FR] [SK]
 • Operational Programme 'Hungary - Slovak Republic' [DE] [EN] [FR] [HU] [SK]
 • Operational Programme 'Poland - Slovakia' [DE] [EN] [FR] [PL] [SK]
 • 'European Territorial Cooperation Austria-Slovak Republic 2007-2013' [DE] [EN] [FR] [SK]

Ελβετία

 • Operational Programme 'Alpine Space' [DE] [EN] [FR] [IT] [SL]
 • Operational Programme 'Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'INTERREG IV Upper Rhine' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational programme 'Italy-Switzerland' [DE] [EN] [FR] [IT]
 • Operational Programme 'France-Switzerland INTERREG IVA' [DE] [EN] [FR] [IT]

Φινλανδία

 • Operational Programme 'Central Baltic' [DE] [EN] [ET] [FI] [FR] [LV] [SV]
 • Operational Programme 'Botnia - Atlantica' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'North' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Northern Periphery' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]

Σουρινάμ

 • Operational Programme 'Amazonia' [DE] [EN] [FR] [PT]

Σουηδία

 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Öresund - Kattegat - Skagerrak' [DA] [DE] [EN] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Sweden - Norway' [DE] [EN] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Central Baltic' [DE] [EN] [ET] [FI] [FR] [LV] [SV]
 • Operational Programme 'Botnia - Atlantica' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'North' [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'Northern Periphery' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'South Baltic' [DA] [DE] [EN] [FR] [LT] [PL] [SV]

Τουρκία

 • 'Bulgaria-Turkey' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Operational Programme 'Atlantic Area' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'Ireland - Wales' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'North West Europe (NWE)' [DE] [EN] [FR] [IT] [NL]
 • Operational Programme 'South West Europe' [DE] [EN] [ES] [FR] [PT]
 • Operational Programme 'North Sea Region' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [NL] [SV]
 • Operational Programme 'Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'United Kingdom - Ireland' - (PEACE III) [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Northern Periphery' [DA] [DE] [EN] [FI] [FR] [SV]
 • Operational Programme 'France (Channel) – England' [DE] [EN] [FR]
 • Operational Programme 'Two Seas' [DE] [EN] [FR] [NL]

Σερβία

 • 'Hungary-Serbia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [HU]
 • 'Romania-Serbia' IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [DE] [EN] [FR] [RO]
 • Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 [BG] [DE] [EN] [FR]

Μαυροβούνιο