Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Ρουμανία

Managing Authority for Technical Assistance Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Lucia Gabriela Cotutiu
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Regional Operational Programme – Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Luminita Zezeanu
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for SME Initiative - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Madalina Istrate
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5 - Bucarest , 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Large Infrastructure Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Mr Catalin Gheran
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Competitiveness Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Svetlana Gombos
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : +40.372.111.309
E-mail. : romania-serbia@mdrt.ro

Web

Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : 037 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web