KulturLINK: Skabelse af en »mental bro« via kulturprojekter og en interkulturel dialog

KulturLINK har fremmet territorialt samarbejde mellem Tyskland og Danmark i Femern Bælt-regionen. Der er gennemført i alt 27 fælles kulturprojekter, som fremmer en interkulturel dialog og grænseoverskridende samarbejde inden for den kreative industri, samt udvikling af et stærkt kulturelt netværk. Samarbejdet omfattede kulturorganisationer, skoler og virksomheder.

 Weitere Extras

 
KulturLINK unterstützte kulturelle Projekte, die das Ziel hatten, die territoriale Zusammenarbeit zu stärken © Nicola Lucas KulturLINK unterstützte kulturelle Projekte, die das Ziel hatten, die territoriale Zusammenarbeit zu stärken © Nicola Lucas

" EU-projektet »kulturLINK Femern Bælt« samlede kulturelle aktører på den tyske og danske side af Femern Bælt-regionen. Vi har oprettet det første kulturnetværk i Femern Bælt-regionen og var i stand til at styrke det grænseoverskridende kulturelle samarbejde ved hjælp af EU-støtte. Den »mentale bro« er opnået, fordi kulturLINK har bidraget til at skabe en regional bevidsthed. "

Nicola Lucas, marketingdirektør, Industri- og Handelskammeret i Lübeck

Projektpartnerne nedsatte en kulturbestyrelse, som bestod af 12 kulturaktører fra seks forskellige områder: billedkunst, teater/scenekunst, musik, litteratur, film og kulturarv. Hvert område havde en dansk og en tysk partner.

Skabelse af en »mental bro«

Projektet var baseret på tre hovedaktiviteter. Et af de mest succesfulde elementer var det tematiske netværk, som blev understøttet via en række møder, med særlig vægt på deltagelse af unge mennesker. Trods sprogbarrierer og lange afstande deltog 360 kulturaktører i netværksmøder. 

Der blev oprettet et virtuelt netværk for at uddybe den personlige kontakt. Dette omfattede et digitalt netværkskort, hvor de forskellige organisationer kunne oprette en profil og placere den på det fælles kort. Oprettelsen af det virtuelle netværk bidrog meget til udviklingen af projektidéer og til at finde partnere til videreudvikling af disse idéer. Dette netværk er nu veletableret og vil fortsat udvikle sig.

Et andet element var skabelsen af »ambassadørprojekter«, som blev oprettet for at fremme allerede eksisterende grænseoverskridende projekter. Projekterne dækkede en bred vifte af kulturområder, herunder litteratur, kulturarv, film og musik. Litteraturprojektet blev f.eks. udviklet på grundlag af et mikroprojekt, som omfattede samarbejde mellem biblioteker i Femern Bælt-regionen. 

Endelig har kulturLINK også støttet mikroprojekter. Formålet var at støtte mindre grænseoverskridende samarbejdsprojekter, der fremmer oprettelsen af netværk mellem kulturaktører.

Alt i alt har kulturLINK bidraget til at skabe en »regional bevidsthed«. Arrangørerne erkender, at det er en langsigtet proces at skabe en kulturel »identitet«, men EU-støtten har spillet en meget stor rolle i etableringen af kulturelle forbindelser og udviklingen af en interkulturel dialog.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »kulturLINK« var 1 148 754 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 686 700 EUR fra det operationelle program »Interreg IV A Femern Bælt-regionen« i programmeringsperioden 2007-2013.


Datum des Entwurfs

18/12/2015