Centrope als Katalysator der regionalen Integration

Projekt Centrope vytvořil nástroje pro podporu nadnárodního přenosu inovací v oblasti, která zahrnuje čtyři země a propojuje sousedící rakouské, české, slovenské a maďarské regiony.

 Weitere Extras

 
Dank des Projekts CENTROPE können Menschen von Forschungs- und Technologieeinrichtungen profitieren. Dank des Projekts CENTROPE können Menschen von Forschungs- und Technologieeinrichtungen profitieren.

" Durch die Umsetzung transnationaler Instrumente sollen Regionen und ihre Unternehmen (vor allem KMU) von den Stärken ihrer Nachbarländer profitieren und ihr eigenes Innovationspotenzial besser nutzen können. "

Projekt CENTROPE TT

Z práce 13 institucí zapojených do projektu vznikla řada nástrojů usnadňujících přenos technologií mezi podniky a univerzitami nebo výzkumnými ústavy. Jedním z nich je „Nástroj pro mapování a analýzu“, který vytváří obecný přehled relevantních výzkumných a technologických institucí (RTI) v regionu Centrope a jejich vzájemných vztahů. Dalším příkladem je „Nástroj pro zajišťování kvalifikace s certifikací EU“, který usnadňuje šíření a přenos znalostí mezi výzkumnými a technologickými institucemi. Je zde také „Nástroj pro spolupráci MSP+ VaV“, který iniciuje nadnárodní spolupráci mezi podniky a výzkumnými institucemi, a nástroj pro nadnárodní přenos technologií určený pro makroregionální strategii regionu Podunají.

Cílený výzkum a financování

V rámci projektu byla rovněž sestavena online databáze obsahující více než 2 400 regionálních technologických institutů (RTI) a souvisejících podniků. Uživatelé v ní mohou vyhledávat podle regionu a tématu a rychle tak získávat cílené informace o poskytovatelích výzkumů v sousedních regionech. Kromě toho byl zaveden sytém poukazů, který poskytuje finanční pomoc pro vybudování virtuální sítě společností, které jsou v současnosti na území regionu Centrope činné v leteckém průmyslu. Během 10 měsíců po získání poukazů mohly MSP požádat o financování svých aktivit, jako je například vývoj nových výrobků či prototypů, tvorba podnikatelských plánů, přizpůsobování školení na nové technologie nebo analýza potenciálu přenosu technologií.

V rámci projektu vznikla akademie, která odborníkům z oblasti výzkumu a vývoje (VaV) poskytuje školení na téma možností navazování nadnárodních partnerství, překonávání překážek v mezikulturní komunikaci a hledání potenciálních zdrojů financování pro projekty v regionu Centrope. Kurzy se ve všech čtyřech zemích skládají ze čtyř sezení. Ve všech případech jsou doplněny o inovační kluby, jejichž součástí jsou exkurze na pracoviště, kde se lze setkat s lídry v oblasti inovací, místními odborníky a úspěšnými začínajícími podniky.


Celkové investice do projektu „CENTROPE TT: Nástroje na podporu nadnárodních inovací v regionu Centrope“ činila 1 747 003 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 1 389 262 EUR z programu nadnárodní spolupráce Střední Evropa (INTERREG IVB 2007–2013).


Datum des Entwurfs

03/06/2015