REGIOSTARS Priser

REGIOSTARS-priserne uddeles til de mest innovative regionale projekter i Europa.

Flere værktøjer

 

Nyheder

Hvert år uddeler Europa-Kommissionen priser til EU-finansierede projekter, som udmærker sig og anvender nye tilgange i den regionale udvikling. De deltagende projekter fremhæves i kommunikationsaktiviteter på europæisk plan med det mål at inspirere andre regioner og projektledere i hele Europa.

Tematisk fokus

REGIOSTARS uddeles til projekter inden for fem tematiske kategorier (intelligent, bæredygtig, inklusiv vækst, bymæssig udvikling og årets emne).

I 2019 fokuserer REGIOSTARS på fem områder, der er vigtige for EU’s fremtidige regionalpolitik:

 • fremme digital omstilling
 • forbinde det grønne, blå og grå
 • bekæmpe uligheder og fattigdom
 • bygge klimaresistente byer
 • modernisere sundhedstjenester.

Højtstående akademikere vurderer de indsendte projektansøgninger og kårer vinderne.

Derudover vælger offentligheden sin egen vinder via en offentlig onlineafstemning og tildeler publikumsprisen til et af projekterne.

Der er yderligere oplysninger om priskategorierne i vejledningen til ansøgere.

Hvordan ansøger man?

I vejledningen til ansøgere får du alle relevante oplysninger om, hvordan dit projekt kan ende med at vinde. Ud over detaljerede beskrivelser af dette års priskategorier samt kriterierne for at deltage og at vinde indeholder vejledningen også en praktisk håndbog, som guider dig gennem processen. 

Onlineansøgningsplatformen er åben fra den 19. februar til den 9. maj 2019. 

Vinderne i de fem kategorier og vinderen af publikumsprisen modtager deres velfortjente priser ved den festlige REGIOSTARS-ceremoni, som finder sted i Bruxelles i oktober 2019.

 

Fra i dag kan folk begynde at stemme på de 21 finalister, der er udvalgt til RegioStars publikumspris 2018.

RegioStars 2018 belønner de bedste projekter inden for Samhørighedspolitikken i fem kategorier: opnåelse af omstilling i industrien, fremme af en CO2-fattig livsstil, at gøre offentlige ydelser bedre og mere tilgængelige, langsigtet håndtering af migrationsudfordringer samt bevarelse af EU’s kulturarv.

Kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Creţu, sagde: »Hvert eneste år sætter vores RegioStars Awards barren højere og højere og viser, hvordan EU-midler kan bruges på den bedst mulige måde. Jeg ser frem til at møde hjernerne og talenterne bag disse 21 fantastiske projekter«.

»RegioStars Awards« er en årlig konkurrence, som udvælger de bedste projekter inden for Samhørighedspolitikken. Vinderne i alle fem kategorier offentliggøres den 9. oktober i forbindelse med Den europæiske uge for regioner og byer 2018.

I dag offentliggør vi finalisterne i 2017-udgaven af RegioStars Awards, den årlige konkurrence til ære for Europas mest inspirerende og innovative regionale projekter, der er støttet af EU’s samhørighedsfonde. 

En uafhængig jury med parlamentsmedlem Lambert Van Nistelrooij som formand har valgt 24 finalister blandt 103 projekter på grundlag af fire centrale kriterier: innovation, gennemslagskraft, bæredygtighed og partnerskab. 

De 24 udvalgte finalister kommer fra regioner og byer i 20 medlemsstater og et naboland: Belgien, Bulgarien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Tyskland og Østrig.
Mange af finalisterne løser fælles udfordringer ved at samarbejde på tværs af grænserne.

De fem kategorier er: 

 • 1 Intelligent specialisering til SMV'ers innovation
 • 2 Energiunion: Klimaændringer
 • 3 Kvinders indflydelse og aktive deltagelse
 • 4 Uddannelse og erhvervsuddannelse
 • 5 Citystar: Digital omlægning i byer

Vinderne vil blive offentliggjort tirsdag den 10. oktober i Bruxelles under RegioStars prisuddelingen.

Yderligere oplysninger

RegioStars Awards uddeles for god praksis inden for regionaludvikling og sætter fokus på originale og innovative projekter, der kan være attraktive og inspirerende for andre regioner. 

Synes I, at jeres projekt fortjener at blive præmieret og udbredt? Så skal I indsende det!

Priskategorierne for 2017 er:

 1. Intelligent specialisering til SMV'ers innovation
 2.  Energiunionen: klimaindsats
 3. Kvinders indflydelse og aktive deltagelse
 4. Uddannelse og erhvervsuddannelse
 5. CityStars: digital omlægning i byer

I år finder RegioStars-prisoverrækkelsen sted tirsdag den 10. oktober under Den europæiske uge for regioner og byer 2017.

Regiostars Awards

Sociale medier

@EU_Regional #Regiostars

Europæisk uge for regioner og byer #EURegionsWeek

Forbedring af offentlighedens opfattelse af gennemsigtighed i anvendelsen af EU-midler var hovedformålet med det litauiske projekt Jonvabaliai (ildfluer).

Projektet var centreret om et interaktivt websted med et kort over projekter, der var finansieret af de europæiske strukturfonde. Projektlederne kunne, på frivillig basis, indsende oplysninger om deres projekt såsom resultater, priser, procedurer for offentlige indkøb, virksomhedens aktionærer, foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, forvaltning af midler med mere. Jo flere oplysninger, der blev offentliggjort, jo flere »gennemsigtighedsildfluer« ville projektet optjene.

Siden september 2014 har over 630 projektledere efter en række handlinger, der opfordrede til tilmelding af projekter, tilsluttet sig initiativet. Disse handlinger omfattede en reklamekampagne, en konkurrence for kommuner, muligheden for at benytte initiativets visuelle identitet, forslaget om at tilmelde sig åbne projektdage, produktionen af vejskilte, der opfordrer mennesker til at besøge projekterne, samt en tv-serie, der var dedikeret til ildflueprojektet.

Ildfluewebstedet havde 35 500 unikke besøgende, hvilket udgjorde 140 000 sidevisninger, og resultatet af projektet var, at andelen af borgere, der anser gennemsigtighedsgraden for tildelingen af EU-midler som »gennemsigtig« eller »rimelig gennemsigtig«, steg fra 28 % til 50,9 %.

Jonvabaliai (ildfluer) vandt prisen for »Effektiv forvaltning« ved RegioStars Awards 2016.

Der er flere oplysninger om projektet 
på webstedet – Gennemsigtighedsinitiativet Jonvabaliai 
Regiostars 2016

Udviklingsprojektet »Akademiet for Socialøkonomi« blev gennemført af Det Regionale Center for Socialpolitik i Krakow og medfinansieret af Den Europæiske Socialfond.

Projektets formål var at bringe personer fra marginaliserede befolkningsgrupper eller personer i svære situationer sammen med organisationer, som kunne hjælpe dem med at blive reintegrerede i samfundet (som f.eks. NGO'er, repræsentanter fra lokalforvaltningen, socialforvaltningen, arbejdsformidlingen og/eller socialøkonomiske instanser), og at skabe et professionelt og omfattende støttefundament for socialøkonomi i Malopolska-regionen.

Mere end 1700 personer fik gavn af projektet, såvel som 245 socialøkonomiske instanser og 203 serviceinstanser. Desuden deltog 126 organisationer i lokale partnerskaber, der blev udgivet et blad, som blev distribueret til 1500 personer, og der blev organiseret 22 studieture og 10 socialøkonomiske arrangementer.

Academy of Social Economy Development vinder RegioStars -prisen for inklusiv vækst 2016.

 

Projektet Copenhagen Cleantech Cluster blev startet i 2009 for at sikre intelligent vækst, innovation og samarbejde mellem danske cleantech-virksomheder og vidensinstitutioner. Projektets overordnede vision var at gøre Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark til verdens førende cleantech-klynger og skabe mest mulig værdi for de deltagende klyngevirksomheder og forskersamfundet ved at danne værdifulde netværk bestående af en bred vifte af deltagere som f.eks. vidensinstitutioner, brancheambassadører, førende cleantech-virksomheder og offentlige myndigheder.

Med en fokuseret indsats skabte projektet 1096 jobs, støttede 126 opstartsvirksomheder og skabte gode rammer for mange nye samarbejder og partnerskaber. Organisationen er fusioneret med en anden dansk organisation, Lean Energy Cluster, og har nu over 170 medlemmer og GULD-mærke i Cluster Management Excellence.

Cleantech blev kåret som RegioStar-projekt i 2016 i kategorien »Smart Growth« (Intelligent vækst).

Tirsdag aften fandt Europa-Kommissionens årlige RegioStars Awards-ceremoni sted i Bruxelles, som en del af den europæiske uge for regioner og byer.

Denne årlige konkurrence for hele EU sætter fokus på de mest innovative og inspirerende EU-finansierede projekter og illustrerer, gennem konkrete eksempler fra det virkelige liv, hvordan samhørighedspolitikken støtter økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser.

Udover at anerkende de valgte projekter er formålet at fremme udveksling af bedste praksis mellem samhørighedspolitikkens aktører samt at inspirere andre projektledere og forvaltningsmyndigheder.

Af de 104 ansøgninger udvalgte en uafhængig ekspertjury først 23 finalister. I næste fase blev der valgt fem vinderprojekter, som fik overrakt det prestigefyldte RegioStars-trofæ af Corina Creţu, som er EU-kommissær for regionalpolitik, og MEP Lambert van Nistelrooij, som er formand for RegioStars-juryen. Desuden blev der i år uddelt en »publikumspris« til det projekt, der fik flest stemmer fra deltagerne i arrangementet. Vinderen af denne publikumspris var projektet CIRCULAR OCEAN.

I år konkurrerede de indsendte projekter i 5 kategorier: støtte til virksomheder, som er aktive i den globale økonomi, strategier for social inklusion, den cirkulære økonomi, bæredygtig byudvikling og endelig en ny kategori, som er dedikeret til projekter, der ser på innovative løsninger til at forvalte EU-fonde mere effektivt. 

Regiostars - Flickr

Winners of Regiostars Awards 11E50 - EWRC Official reception and RegioStars Award Ceremony RegioSars Press Conference

Vinderne er:

KATEGORI 1 — INTELLIGENT VÆKST: Nye muligheder i den globale økonomi
COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER (Danmark/Region Hovedstaden) Projekt - Videoer

KATEGORI 2 — BÆREDYGTIG VÆKST — Cirkulær økonomi
CENTRO BIO: BIOINDUSTRIER, BIORAFFINADERIER OG BIOPRODUKTER (Portugal/Centro) Projekt - Videoer 

KATEGORI 3 — INKLUSIV VÆKST: Integrerede boliger — opbygning af inklusive og ikke-segregerede samfund
AKADEMIET FOR SOCIAL ØKONOMI (Polen/Malopolska-regionen) Projekt Videoer

KATEGORI 4 — CITYSTAR: Bæredygtig byudvikling
SANERING AF EN BYDEL I GDANSK (Polen/Pomorskie Voivodeship) Projekt - Videoer 

KATEGORI 5 — EFFEKTIV FORVALTNING: At gøre en forskel med anderledes forvaltning
GENNEMSIGTIGHEDSINITIATIVET JONVABALIAI (ILDFLUER) (Litauen) Projekt Video 

Flere oplysninger

Close

Hvert år uddeler Europa-Kommissionen priser til EU-finansierede projekter, som udmærker sig og anvender nye tilgange i den regionale udvikling. De deltagende projekter fremhæves i kommunikationsaktiviteter på europæisk plan med det mål at inspirere andre regioner og projektledere i hele Europa.

Tematisk fokus

REGIOSTARS uddeles til projekter inden for fem tematiske kategorier (intelligent, bæredygtig, inklusiv vækst, bymæssig udvikling og årets emne).

I 2019 fokuserer REGIOSTARS på fem områder, der er vigtige for EU’s fremtidige regionalpolitik:

 • fremme digital omstilling
 • forbinde det grønne, blå og grå
 • bekæmpe uligheder og fattigdom
 • bygge klimaresistente byer
 • modernisere sundhedstjenester.

Højtstående akademikere vurderer de indsendte projektansøgninger og kårer vinderne.

Derudover vælger offentligheden sin egen vinder via en offentlig onlineafstemning og tildeler publikumsprisen til et af projekterne.

Der er yderligere oplysninger om priskategorierne i vejledningen til ansøgere PDF en.

Hvordan ansøger man?

I vejledningen til ansøgere får du alle relevante oplysninger om, hvordan dit projekt kan ende med at vinde. Ud over detaljerede beskrivelser af dette års priskategorier samt kriterierne for at deltage og at vinde indeholder vejledningen også en praktisk håndbog, som guider dig gennem processen. 

Onlineansøgningsplatformen er åben fra den 19. februar til den 9. maj 2019.

Vinderne i de fem kategorier og vinderen af publikumsprisen modtager deres velfortjente priser ved den festlige REGIOSTARS-ceremoni, som finder sted i Bruxelles i oktober 2019.

I år har vi modtaget 199 ansøgninger til REGIOSTARS 2019, den årlige konkurrence der belønner projekter, som udmærker sig og anvender nye metoder i den regionale udvikling. I år er vi stolte over at kunne præsentere alle ansøgningerne for dig. 
Hvis du vil vide mere om konkurrencen, skal du gå ind på Vejledning til ansøgere
Stem på dit foretrukne projekt allerede nu! Vis juryen, hvilket projekt du bedst kan lide, og vær med til at give projektdeltagerne en tur til Bruxelles til prisoverrækkelsen for REGIOSTARS 2019 den 9. oktober. Den uafhængige jury vælger op til 5 finalister i hver kategori, og de bliver offentliggjort den 9. juli. Stemmer, der afgives efter denne dato, tælles med for finalisterne ved optællingen af stemmerne til publikumsprisen for REGIOSTARS 2019.
Du kan få mere at vide om projekterne ved at vælge den kategori, du er interesseret i.

Arkiver