Skibene sætter sejl mod grønnere fragttransporter

RegioStars 2009 FinalistKernen i det nordlige maritime korridorprojekt (NMK) er at flytte fragt fra vejene til havet for at reducere energiforbrug, CO2 udledninger og forurening. Dette grænseoverskridende projekt som dækker 20 regioner der grænser ud til Nordsøen og Europas nordlige periferi har ført til forbedrede korte søfartstjenester og større tilgængelighed til de berørte regioner.

Flere værktøjer

 
Rejse til søs -  en grønnere måde at skifte fragt i Nordeuropa Rejse til søs - en grønnere måde at skifte fragt i Nordeuropa

“Vi forventer, at det nordlige Norge og den nordvestlige del af Rusland vil blive alternative områder for nye rutesystemer, og vi arbejder allerede på det.”
Kirsten Ullbaek Selvig, Det Norske Department for Kystanliggender

Via region-til-region samarbejde mellem private og offentlige sektorer omformer projektet effektivt den nordlige maritime korridor til en ‘havets motorvej’. Det har været så stor en succes, at netværket er blevet udvidet til at omfatte Barents-regionen, som forbedrer tjenesterne mellem det europæiske kontinent og det nordvestlige Rusland og giver dermed et alternativ til Skt. Petersborg.

Flytte fragt fra Europas veje

Den nordlige maritime korridor skabte og fostrede en netværksarena mellem nøglevirksomheder og regeringer. De forskellige indsatsområder for dette samarbejde omfattede markedsføring og etablering af korte søfartsinitiativer (alt i alt omkring 15), forbedring af den maritime sikkerhed via risikoforvaltningsstrategier og styrkelse af forbindelser mellem Europa og Rusland.

Kort søfart er en virkelig effektiv transportform med hensyn til miljøpræstation og energieffektivitet. Den har et stort potentiale for at løse problemer med overfyldte veje. Et fragtskib, der sejler fra den norske havn Bergen til Holland, kan tage så meget som 250 lastvognstog af vejene.
Der blev etableret et antal stående udvalg mellem Norge og Rusland efter NMK konferencen i Kirkenes for at forbedre maritim sikkerhed i regionen, identificere mangler og udvikle fælles tilgange til at overvinde dem, og at komme med anbefalinger til risikoforvaltningsstrategier.

Tættere samarbejde

Samarbejde mellem shipping selskaber, speditører og havne på det europæiske fastland og Storbritannien, og det nordlige Norge og det nordlige Rusland skaber en gensidig fordelagtig situation hvor søtransport bliver meget hyppigere. Europæiske shipping selskaber, der sejler til Murmansk, bliver allerede fulgt for at bygge på deres erfaringer med at tage fragt ind og ud af det nordlige Rusland.

Med hensyn til innovation udviklede NMK projektet principmodeller, samt konkrete IKT redskaber til den intermodale transportindustri. NMK indførte især anvendelsen af radiofrekvensidentifikation til at følge fragt. Projektets innovative karakter blev også forfulgt på andre måder. Projektet blev gennemført som parallelle projekter i Nordsøen og de nordlige periferi Interregprogrammer og projektet omfattede partnere i mere end 20 regioner i 9 lande, herunder Rusland. Mange regioner etablerede maritime klynger med så meget som 10-20 partnere.

NMK projektet havde en vigtig indflydelse på ekspansionen af søfartstjenester i Nordsøregionerne. Det mest betydningsfulde resultat var Europa-Kommissionen godkendelse af at udvide layoutet for havets motorveje mod Barents-regionen.


Dato for udkast

17/12/2009