Forskning og erhvervsliv forener kræfterne om vækst på tværs af grænserne

Lokale myndigheder, virksomheder og universiteter på tværs af den dansk-svenske grænse går hånd i hånd i arbejdet for at fremme videnbaseret økonomisk udvikling i grænseregionen. Øresund Science Region-initiativet er beregnet til at understøtte det momentum, der er opbygget efter åbningen af Øresundsbroen.

Flere værktøjer

 
Bygge videre på Øresundsbroen Bygge videre på Øresundsbroen

"Dette projekt har slået igennem i praksis og har overvundet sprogbarrierer, lovgivningsmæssige forhindringer og fysiske grænser ved at opbygge tværregionale partnerskaber, som hidtil ikke har eksisteret. Det er et glimrende eksempel på en bottom up-tilgang inden for Triple Helix. Projektet har et godt administrativt fundament, gode arbejdspartnerskaber og er et godt eksempel på succesrigt netværkssamarbejde."
Dommer, da han uddelte RegioStar-prisen i 2008 for "Støtte til klynger og virksomhedsnetværk"

Initiativet samler regionens unikke styrker, nemlig en højtuddannet befolkning og markedsledende teknologi. Der er skabt et partnerskab mellem regionens 11 højere læreanstalter, 6 forskerparker, 2 000 virksomheder og omkring 12 000 forskere. Sammen er disse partnere i færd med at bygge bro over kløften mellem forskning og erhvervsliv ved at tage de udfordringer op, der knytter sig til de forskellige situationer, der hersker i hvert land på områder som intellektuel ejendomsret, finansieringsordninger, kapitalkrav, forretningstraditioner og akademiske uddannelsesstrukturer.

Samarbejde er drivkraft for vækst

Øresund Science Region er et regionalt udviklingsprojekt, der skal sætte skub i innovation og forskning ved at forbinde lokale myndigheder, erhvervsliv og universiteter på tværs af den dansk-svenske grænse på bestemte kernefagområder.

Følgende platforme indgår i Øresund Science Region: Øresund IT, Øresund Environment Academy, Øresund Food Network og Øresund Logistics. Disse platforme underbygger og udvikler et innovativt miljø for ny viden og en effektiv struktur for kommercialisering. De integrerer de forskellige fag på tværs af den akademiske verden, erhvervslivet og den offentlige sektor.

En af platformene, Øresund Food Network, igangsatte et netværksprojekt under titlen "Grænseløs sundhed" for at etablere en sundhedsindustri i Øresundsregionen. I netværket indgår større universitetshospitaler, højere læreanstalter, myndigheder, fødevareindustrien og den farmaceutiske industri fra Sverige og Danmark. Udbyttet er blevet øget innovation og vækst i regionens virksomheder på området for nye sundhedsfremmende fødevarer, hvorved folkesundheden på længere sigt er blevet bedre.

Model for vækst

Øresund Science Region udviklede en enestående model for vækst kendt som en "dobbelt Triple Helix". Modellen er baseret på, at viden i en grænseregion samler lokale myndigheder, virksomheder og universiteter fra to forskellige lande med deres forskellige administrative og lovgivningsmæssige kulturer, industrielle landskaber og sprog.

Øresund Science Region har opnået følgende: dannelse af højteknologiske klynger og netværk, skabelse af ny viden på områder, hvor Øresundsregionen er konkurrencedygtig på globalt plan, udvikling af et innovativt miljø og en effektiv kommercialiseringsstruktur, opbygning af en global branding- og markedsføringsplan for Øresundsregionen som en højteknologisk region, der skal sikre bæredygtig økonomisk vækst og samtidig fastholde et højt etisk niveau, fremme af integration på tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige, tiltrækning af studerende, forskere, kapital og virksomheder fra hele verden til regionen.

Dato for udkast

23/12/2009