Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser i Øresundsregionen

Projektet Preventing Dropout skabte en platform for omkring 100 danske og svenske lærere og studievejledere i Øresundsregionen til udveksling af viden og udvikling af metoder til at forebygge, at unge forlader uddannelser for tidligt. Projektet etablerede forskningsgrupper, der skulle undersøge, hvad der får elever til at afslutte deres uddannelse, med henblik på at implementere resultaterne i skoler og rådgivningstjenester.

Flere værktøjer

 
Undervisningsaktiviteter i forbindelse med projektet Preventing Dropout i en skole på gymnasialt niveau i Malmø. © Pelle Jeruryd Undervisningsaktiviteter i forbindelse med projektet Preventing Dropout i en skole på gymnasialt niveau i Malmø. © Pelle Jeruryd

" De vigtigste erfaringer fra projektet har været, at klasseværelset er stedet, hvor eleverne overbevises om at vælge uddannelse. Lærerne kan virkelig gøre en forskel, når de møder hver elev på hans eller hendes niveau med hensyn til f.eks. sprogfærdigheder. Inddragelsen af akademiske forskere er sandsynligvis årsagen til, at mange af de processer, der startede inden for projektet Preventing Dropout, stadig bruges i vores skoler. Den videnskabelige tilgang garanterede kvalitet i hele projektet. "

Katarina Falk, svensk koordinator for Preventing Dropout

Grupperne var baseret på fem temaer: sprogforbedring, styring af klasseværelset og elevhelbred og -velvære, integreret undervisning, den fremtidige vejledning og rådgivning og lederskab. Fagfolk arbejdede sammen med forskere for at gennemtænke deres praksis, udveksle idéer og udvikle metoder og bedste praksisser til at motivere og undervise elever med risiko for at forlade skolen for tidligt.

Den næste fase omfattede implementering og videreudvikling af metoderne til håndtering af de udfordringer, som hver partner stod overfor. Partnerne valgte de metoder, som de ønskede at implementere, og forskningsgrupperne udarbejdede det relevante undervisningsmateriale. Der blev produceret film og artikler og afholdt præsentationer og konferencer for at formidle metoderne og konklusionerne.

Positiv ekstern evaluering

En ekstern evaluering konkluderede, at arbejde med sprogforbedring påvirker elevernes akademiske niveau og forbedrer chancerne for, at elever med begrænsede sprogfærdigheder fuldfører skolen. Styring af klasseværelset og fokus på elevernes velvære forbedrer kvaliteten og aktiviteten i undervisningen og styrker samtidig de sociale relationer og læringen.

Integreret undervisning forbedrer motivationen, læringen og fraværs- og frafaldsprocenten. Arbejdet med den fremtidige vejledning og rådgivning forbedrer elevernes sociale og personlige færdigheder, mens arbejdet med lederskab øger metodernes virkning.

Projektet har haft indflydelse på de undervisnings- og rådgivningsmetoder, som skoler og universiteter i regionen bruger, og som anvendes på et strategisk niveau. De udviklede metoder bruges i andre projekter, og flere netværk fortsætter med at udvikle og implementere dem.

Materialerne kan stadig downloades gratis på projektets websted. Bæredygtigheden sikres af de netværk, som er blevet oprettet af projektet, og via implementeringen af metoderne på skoler. Malmø kommune har også lagt større vægt på at reducere frafaldsprocenten.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Preventing Dropout« er på 2 016 156 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 008 078 EUR fra det operationelle program »Øresund-Kattegat-Skagerrak« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

26/01/2016

Videoer