Østersøklynger klar til udvidelse

Klynger er en ideel mulighed for at kombinere talent og ressourcer når man producerer tjenesteydelser og produkter. For at forbedre måden klynger fungerer på i Danamrk, Letland og Sverige, vil det nyligt startede projekt *Østersøregion – kapacititesudviklingsprogram’ (BSR-CBP) udvikle en fælles ramme for klyngepolitik og transnationale innovationsprogrammer.

Flere værktøjer

 

"Som selvlært klyngefacilitator, dækkede de tre avancerede kurser i klyngefacilitering i BSR-CBP projektet de udfordringer, jeg står over for i mit daglige arbejde. Jeg blev ved hjælp af foredragene og diskussionerne meget mere bevidst om hvordan man kan facilitetere en klynge og fik kendskab til mange praktiske værktøjer, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde."
Hans A Pedersen, Projektdirektør, Dansk Køleklynge

Offentlige myndigheder med ansvaret for innovationspolitik i regionen har erkendt at der er behov for at øge klyngekapaciteten for a sikre deres succes. Dette omfatter udviklingen af uddannelsesmoduler om hvordan man etablerer klynger bedre og forvalter offentlige klyngestøtteprogrammer. Disse moduler vil herefter blive anvendt i pilotuddannelsessessioner i hele regionen, naturligvis og også uden for.

Udfylde ressourcepuljen

Projektpartnerne kommer fra det der kaldes trekantregionen, nemlig Danmark (stifter af REG X, Det Danske Klyngeakademi), Sverige, via VINNOVA det svenske regeringsagentur for innovationssystemer, og Letland via LIAA det lettiske Investerings og Udvilingsagentur. Videns- og erfaringsoverførsel inden for klyngeforvaltning er et centralt element i projektet og forøger den ressourcepulje der er til rådighed i regionen.

Uddannelse for vækst

Partnerne har erkendt behovet for at udvikle og gennemføre pilotuddannelsesmoduler i klyngefacilitering, støtteprogrammer, forvaltning, design og realisering. Projektets målgrupper er aktører i den offentlige sfære såsom ledere fra klyngeorganisationer, erhvervsstøtteorganisationer og offentligt ansatte på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Projektet involverer udviklingen og afprøvningen af to moduler i grundlæggende træning, der skal anvendes på regionalt og nationalt niveau, tre moduler i avanceret træning til det transnationale niveau og tre moduler i offentlige klyngestøtteprogrammer der også skal anvendes på det transnationale niveau.

Afledte effekter af kapacitetsudvikling

Når de er blevet afprøvet, er målet for uddannelsesmodulerne at de efterfølgende skal integreres i den planlagte transnationale samarbejdende strategiplatform for Østersøregionen. Denne platform vil fortsætte Regionens InnoNet aktiviteter fra 2010. Målet med platformen er at sikre at projektets effekter stadig kan mærkes i fremtiden, og derved bringe fordele til en bred vifte af klyngeaktører.


Dato for udkast

15/02/2010