Den sydlige Østersøregion: frontløber inden for skibsfartsinnovation

Den europæiske skibsfartsindustri skal tilpasse sig en strengere miljølovgivning og indføre nye teknologier, hvis den skal forblive konkurrencedygtig. Et EFRU-finansieret projekt om opgradering af infrastrukturen til flydende naturgas (LNG) og forbedring af vidensgrundlaget skulle sikre, at den sydlige Østersøregion er klar til en positiv ændring.

Flere værktøjer

 
Etableringen af LNG-infrastruktur er lovende for den sydlige Østersøregion © MarTech LNG Etableringen af LNG-infrastruktur er lovende for den sydlige Østersøregion © MarTech LNG

" Den sydlige Østersøregion har kun lidt erfaring med LNG, og derfor giver det stor mening at samarbejde med aktører, som har omfattende erfaring med denne specialiserede industri. Samarbejdet med MarTech LNG har givet os mulighed for at etablere forbindelser med andre virksomheder i værdikæden, og dette har resulteret i kommercielle muligheder såvel som partnerskabsdrøftelser. "

Frank van Dijk, regional marketingdirektør for General Electrics Gas and Oil Europe

Når ændringer betyder muligheder

Håndhævelsen af strengere regler for udledning af svovl og ændringer i praksis i forbindelse med brændselsolie til skibe har tvunget skibsfartsindustrien til at tilpasse sig nye omstændigheder. Skibene skal have eftermonteret anordninger, der skal indføres ny infrastruktur og etableres nye forsyningskæder for at sikre, at LNG kan blive et værdifuldt brændstofalternativ.

Takket være MarTech LNG-projektet er virksomhederne i den sydlige Østersøregion, der omfatter havområderne i Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige, ikke blot parate til at tage fat på disse nye udfordringer, men også til at gribe nye muligheder inden for alternative brændstoffer.

Opbygning af regional kapacitet

Projektet blev indledt i 2012 med en undersøgelse af den sydlige Østersøregions kapacitet til at håndtere LNG-relateret infrastruktur. Der blev derefter udviklet værktøjer til at opbygge kapacitet og knowhow.

Disse værktøjer omfatter portalen goLNG.eu, som er en enestående platform for udveksling af viden og nyheder om LNG. MarTech LNG har også udformet og gennemført vellykkede uddannelsesprogrammer for virksomheder om opførelse og drift af LNG-terminaler.

Etablering af infrastruktur og tjenester

MarTech LNG gennemførte ligeledes høringer forud for feasibilityundersøgelser i tilknytning til tre udbud vedrørende LNG-teknologi. Der var tale om LNG-bunkring for fartøjer til nærskibsfart i Danmark, tildeling af LNG-terminalkapacitet i Klaipeda, Litauen og åbning af en færgeforbindelse mellem Świnoujście og Klaipeda, hvorved to store LNG-centre i regionen forbindes.

Positiv regional virkning

Som et generelt resultat af projektet skønner MarTech LNG-partnerskabet, at der er behov for en investering på ca. 50 mio. EUR.

Et af de andre resultater var, at projektet bidrog til etablering af   kommercielle aktiviteter med en flydende oplagrings- og genforgasningsenhed til Klaipedos Nafta, operatøren af LNG-terminalen i Klaipeda i Litauen. Virksomheden er også nået frem til en aftale med Bomin Linde LNG baseret i Tyskland om i fællesskab at undersøge muligheden for at udvikle et fartøj, der kan levere LNG-bunkringtjenester i regionen.

Begge virksomheder har desuden planer om at opføre et LNG-onshoregenlastningsanlæg i havnen i Klaipeda, som skal tilbyde mindre LNG-tjenester og dermed bidrage til at øge efterspørgslen efter LNG i de baltiske lande og Polen.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region (MarTech LNG)« er 1 352 886 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 1 088 532 EUR via det operationelle program »Sydlige Østersøregion« i programmeringsperioden 2007- 2013.


Dato for udkast

26/10/2015