MarTech LNG hjælper den sydlige Østersøregion med at blive centrum for flydende naturgas

Det EU-finansierede projekt MarTech LNG har udviklet grænseoverskridende forsyningskæder til flydende naturgas (LNG), hvilket har skaffet millioner i nye investeringer, som skal gøre den sydlige Østersøregion til det globale centrum for LNG, og som har hjulpet skibsbygningsindustrien i Tyskland, Sverige, Danmark, Polen og Litauen med at omstille sig til EU's miljøregler.

Flere værktøjer

 
Studiebesøg fra MarTech LNG hos Stavangers LNG-terminal © Projektet MarTech LNG. Studiebesøg fra MarTech LNG hos Stavangers LNG-terminal © Projektet MarTech LNG.

" Projektet MarTech LNG udløste en kædereaktion af teknologiske og erhvervsmæssige innovationsaktiviteter, som konsoliderede den igangværende indsats for at opbygge en intelligent specialisering af den maritime industri i den sydlige Østersøregion. "

Aleksandra Reduch, forvaltningsmyndigheden

Ifølge EU-lovgivningen skal EU-landene fra den 1. januar 2015 sikre, at skibene i Østersøen, Nordsøen og den engelske kanal bruger brændstoffer med et svovlindhold, der ikke overstiger 0,10 %. Der er stadig mulighed for at bruge højere svovlindhold, men kun hvis der er monteret passende udstødningsrensesystemer.

Skibsfartsindustrien i disse regioner var nødt til hurtigt at omstille sig. Forordningen anerkendte flydende naturgas (LNG) som et egnet alternativt brændstof, men for at kunne bruge det, skulle skibene have eftermonteret udstyr, og havnene skulle have en ny infrastruktur. 

For nogen var det muligvis en betydelig forstyrrelse af markedet, men projektet MarTech LNG så en unik forretningsmulighed. Projektet samlede otte institutioner fra Polen, Litauen, Danmark, Tyskland og Sverige og udviklede grænseoverskridende LNG-forsyningskæder, gjorde brug af joint ventures, organiserede uddannelse i LNG-teknologi og skaffede 46 mio. EUR i erhvervsinvesteringer i LNG. 

En gylden mulighed 

Polen og Litauen ville gerne tage et skridt mod energiuafhængighed, og de besluttede at investere i LNG-terminaler. Da regionen imidlertid ikke havde de nødvendige kompetencer til at konstruere og betjene LNG-terminaler, var der risiko for, at disse tjenesteydelser ville blive outsourcet ud af regionen — et træk, der ville påvirke skibsbygnings- og bunkring-sektorerne i regionen. 

For at sikre, at regionen ikke gik glip af en gylden mulighed for at omdanne sig til et intelligent centrum for LNG, der kunne begå sig på det globale marked, gik projektet MarTech LNG i aktion. Formålet var at udstyre regionale LNG-virksomheder med den teknologiske knowhow og ekspertise, der skal til for at bygge og vedligeholde en LNG-infrastruktur, implementere en omfattende LNG-forsyningskæde og sikre de nødvendige erhvervsinvesteringer til at udvikle intelligente LNG-centre over hele regionen.  

I løbet af projektet uddannede MarTech LNG 200 eksperter i brug af den nyeste teknologi. Det sikrede også projektets deltagelse på den førende LNG-fagmesse. Her lykkedes det projektets organisatorer at få inddraget multinationale selskaber som f.eks. GE, Shell og Emerson. Dette gav ikke alene virksomhederne i den sydlige Østersøregion adgang til verdens førende LNG-knowhow, det lagde også grundstenen til den nødvendige værdikæde til udvikling af likvefaktion i mindre omfang, opbevaring af LNG-containere, produktion af flydende biogas samt terminalomlastning. 

Gnisten, der startede en brand

Projektet MarTech LNG var den afgørende gnist, der skulle til for at udløse en række investeringer i LNG-skibsbygnings- og bunkringssektorerne. Derfor kan regionen i dag prale af en grænseoverskridende klynge af intelligente havne, skibsværfter, redere, teknologivirksomheder og bunkringsleverandører. På denne måde er MarTech LNG et casestudie i, hvordan en strategi for grænseoverskridende støtte til virksomheder kan føre til håndgribelige resultater, fremme udvikling af et regionalt nichemarked og styrke økonomisk vækst og jobskabelse.


Samlede investeringer og EU-finansiering

De samlede investeringer for projektet »MarTech LNG« er 1 352 886 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med EUR 1 088 532 gennem det operationelle program »Den sydlige Østersø« for programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

23/11/2016