Styrkelse af den grænseoverskridende ekspansion for SMV'er inden for biovidenskab

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i biovidenskabssektoren i Nordvesteuropa modtog støtte og adgang til eksperter i andre regioner som hjælp til deres produkt- og marketingudvikling. Via projektet IN2LifeSciences samarbejdede otte førende regioner i Nordvesteuropa om at forsyne SMV'er med de værktøjer, midler og virksomhedsrådgivningstjenester, der var nødvendige for at opnå succes.

Flere værktøjer

 
IN2LifeSciences har bidraget til at etablere omkring 230 grænseoverskridende match mellem virksomheder og leverandører © IN2LifeSciences IN2LifeSciences har bidraget til at etablere omkring 230 grænseoverskridende match mellem virksomheder og leverandører © IN2LifeSciences

" IN2LifeSciences var en succes, fordi virksomhederne drog fordel af dette program på en måde, der gjorde en konkret forskel for deres virksomheder. IN2LifeSciences handlede om at hjælpe SMV'er til at bringe deres innovationer op på det næste niveau. Vi fik indblik i deres problemer og forsøgte at løse dem med de værktøjer, vi rådede over. Vi kunne nå disse resultater takket være et velfungerende projektteams indsats. "

Ria Hein - Noord-Brabant udviklingskontor (BOM)

Innovative SMV'er er afgørende for udviklingen af nye produkter og tjenester inden for biovidenskab og medicinsk teknologi. Men innovation er kompleks, og ikke al den nødvendige ekspertise, anlægskapacitet og finansiering er tilgængelig i de enkelte virksomheders region.

IN2LifeSciences-netværket bestod af otte regioner i Belgien, Danmark, Frankrig, Nederlandene og Tyskland, som alle har veludviklede biovidenskabssektorer. Programmerne omfattede tre typer incitamenter til innovationsstøtte: »Collaboration« (EUR 7 000), »Insight« (EUR 4 000), og »Meet & Greet« (udgifter på højst 500 EUR).

Baggrunden for samarbejdet

Siden lanceringen i april 2012 er der ydet over 220 finansielle incitamenter til SMV'er, hvilket svarer til støtte til 70 tiltag under »Collaboration«-, 44 under »Insight«-, og 110 under »Meet & Greet«-. Den fjerde og sidste ansøgningsrunde vedrørende støtte blev afsluttet i maj 2014 og resulterede i, at 28 virksomheder blev tildelt finansielle incitamenter – 13 søgte teknologi- og markedsekspertise, og 15 søgte samarbejde med en udenlandsk partner i IN2LifeSciences-netværket.

Ikke blot blev der etableret omkring 230 grænseoverskridende match mellem virksomheder og leverandører, men IN2LifeSciences hjalp også virksomhederne med at sælge deres produkter på forskellige markeder og give dem indblik i finansieringsteknik i udlandet. 86 % af de deltagende SMV'er har planer om at fortsætte samarbejdet med deres nye partnere i fremtiden.

En kilde til støtte

Sideløbende med støtten til erhvervelse af international ekspertise organiserede IN2LifeSciences tværnationale salgstalearrangementer for at hjælpe SMV'er med at få adgang til udenlandske investorer og onlinekurser på »webinarer«. Internationale børsmæglerworkshopper og andre innovationsarrangementer hjalp også biovidenskabsvirksomheder med at finde relevante organisationer at samarbejde med.

De deltagende SMV'er har adgang til IN2LifeSciences-onlinefortegnelsen over omkring 224 teknologileverandører, 15 finansielle leverandører og 72 markedstjenesteleverandører. De enkelte regionale partnere i projektet var ansvarlige for at tiltrække og bedømme ansøgninger fra deres område og havde et samlet budget på 100 000 EUR, som de kunne tildele.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »IN2LifeSciences« er på 3 140 445 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 570 223 EUR fra »Nordvesteuropa« under prioritet I: »Udnyttelse af innovation« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

13/10/2015