Udvikling af decentraliserede ressourceforvaltningsteknikker til øsamfund

RegioStars 2013 Finalist...Pohjois-Suomi, Finland; Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Tyskland; Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Nederlandene; Sydsverige, Västsverige, Sverige; Eastern Scotland, Highlands and Islands, Det Forenede Kongerige; Norge; USA

Via vugge til vugge-initativet udvikles der teknikker og teknologier til decentraliseret og bæredygtig udnyttelse af ressourcer som f.eks. vand, energi og materialer i isolerede samfund. De teknikker, der udvikles på øer i Nordsøregionen, kan udveksles globalt.

Flere værktøjer

 

Øerne i Nordsøregionen står over for mange fælles problemer såsom geografisk isolation, manglende lokale ressourcer (energi, materialer og begrænset vandforsyning), faldende befolkningstal og pres på ressourcerne og miljøet som følge af turisme.

I forbindelse med vugge til vugge-øprojektet (C2CI) bruges disse øer som forsøgsområder, hvor forskningsinstitutioner og virksomheder kan eksperimentere med nye bæredygtige teknologier og strategier, der kan levere lokale løsninger på problemerne med manglende vand-, energi- og materialeressourcer. De innovative og decentraliserede løsninger for infrastruktur, lukning af vandkredsløb, risikostyring og miljøfodaftryk, der udvikles, kan potentielt anvendes på øerne i hele Nordsøregionen og endog globalt.

C2CI-projektet gennemføres på 12 øer i seks lande rundt om Nordsøen, ledet af provinsen Fryslân (Friesland, NL), og har 22 deltagere fra lokale og regionale myndigheder, videninstitutioner, vandværker og private virksomheder.

Det treårige EU-finansierede projekt (INTERREG IVB Nordsøprogrammet) blev lanceret i 2009 for at fremme udvikling af viden og udveksling af erfaringer i søgningen efter de mest bæredygtige decentraliserede løsninger på ressourceforvaltning.

Den fælles tværnationale strategi er vigtig, da øsamfundene ikke selv er i stand til at løse disse problemer på grund af deres størrelse og manglende viden og finansielle ressourcer. Via projektet udvikles der en række innovative og bæredygtige øteknologier.

• Eternal Holiday House-konceptet i Ameland (NL) er et eksempel på de seneste innovationer, hvor der bruges lukkede vandkredsløb og energiteknologier, der sparer ressourcer, men ikke går ud over komforten og sundhedsstandarderne. Et lavt vandforbrug, der opnås ved hjælp af en genbrugsbruser og et vakuumtoilet, er en del af dette koncept.

• Partnerøen Spiekeroog (DE) har udviklet et koncept for en bæredygtig swimmingpool, som øen Vlieland (NL) har taget til sig.

• Universitetet i Delft (NL) har udviklet en »varecykel«, og denne innovative transportform er nu sat i produktion, og IKEA bruger den allerede til sine kunder.

• Samsø (DK) gennemfører en plan for brug af biomasse og intelligente net til energiproduktion. Øen Texel (NL) er ved at udvikle et bæredygtigt belysningssystem, der bruger LED-belysning, som får energi fra solpaneler.

• Der er blevet udviklet et vugge til vugge-picnicsæt af kork med lokale produkter, som vil blive tilbudt ved udlejning af cykler.

Webportalen »Wise Islands« (www.wisle.org) er blevet udviklet som et verdensomspændende »C2CI videnudvekslingsnetværk«, som kan distribuere og drøfte projektresultater uden for partnerskabet og bidrage til etablering af et globalt netværk af C2C-øer.

Projektet har allerede givet konkrete resultater og har været genstand for seriøs interesse, og parter uden for Nordsøregionen, som f.eks. New York Roosevelt Island, Oulu University i Finland og Taiwan har deltaget.


»Vugge til vugge-øprogrammet bidrager til en decentraliseret og bæredygtig udnyttelse af vores ressourcer, som f.eks. vand, energi og materialer. Resultaterne af projektet vækker nu interesse i hele verden, og gennem lanceringen af WISLE-webportalen er etableringen af et verdensomspændende netværk af interesserede øer i C2CI-strategien blevet indledt.«
Hans van Meerendonk, provinsen Fryslân


Dato for udkast

25/10/2012