Store projekter

Flere værktøjer

 

Store projekter dækker over omfattende investeringer, der hver især beløber sig til over 50 millioner euro, og som støttes af EU's samhørighedspolitik. Projekterne er til direkte fordel for EU-landene og borgerne, fordi de skaber bedre infrastruktur, et sundere miljø, nye arbejdspladser og forretningsmuligheder.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Store projekter