Intelligent landbrugshandel for Østersøen

Østersø handelsprojektet bringer rådgivende organisationer for landmænd fra Østersøområdet sammen for at øge ekspertiseniveauet i agro-miljømæssige fremgangsmåder og foranstaltninger. Støttestrukturen hjælper landmænd med at reducere tab af næringsstoffer fra gårde og øge produktion og konkurrenceevne i området.

Flere værktøjer

 

Projekter som dette hjælper EU med at blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi i 2020, som det er planlagt i EU 2020 vækststrategien. EU står over for nogle alvorlige udfordringer heriblandt en aldrende befolkning, en utilstrækkeligt kvalificeret arbejdsstyrke, behovet for mere innovation, at finde en balance mellem økonomisk vækst og miljømæssigt forfald og at skaffe sikre og rene energiforsyninger. Regionalpolitiske projekter rundt om i EU spiller en aktiv rolle med at håndtere disse og mange andre udfordringer ved at udføre projekter der er designet til at skabe beskæftigelse, højne uddannelsesmæssige resultater, udvikle vedvarende energikilder, øge produktiviteten og give alle borgere adgang til muligheder. Projekterne og regionerne spiller en afgørende rolle heri, da de skaber virkelige resultater, som bidrager til at nå strategiens kernemål.

De seks involverede lande er del af et netværk med mere end 100 gårde som demonstrerer, dokumenterer og spreder den bedste praksis og de bedste foranstaltninger, der alle arbejder frem mod mere bæredygtigt landbrug i området.

Bæredygtig vækst via forvaltning af næringsstoffer

Østersøens eutrofieringsstatus er stadig utilfredsstillende, på trods af de seneste årtiers faldende forbrug af næringsstoffer. Problemet med udledning af næringsstoffer fra landbrug i Østersøen er anerkendt af landbrugsorganisationer i alle landene omkring Østersøen. Med bæredygtig vækst som et centralt tema giver Østersøhandel allerede rådgivende organisationer forbedrede, omkostningseffektive metoder og redskaber. Dette flerlandsprojekt, der involverer Letland, Sverige, Finland, Litauen, Polen og Danmark, har mere end 30 associerede partnere i alle ni lande omkring Østersøen, inklusiv Rusland.

Intelligent kanalisering af ressourcer

Projektet gennemførte omkring 30 interviews på Øsel, Dagø, Ålandsøerne, Gotland, Øland og Bornholm for at få et overblik over landmænds holdninger til miljøforanstaltninger og om landbrugets fremtid. På denne baggrund, og andre informationskilder, gennemfører projektpartnerne baseline-studier, en fælles strategi for udvikling af agro-miljømæssige rådgivningstjenester, en værktøjskasse for rådgivere, en fælles internet platform og IKT løsninger, en lokal vision for bæredygtig udvikling, et kvalificeret netværk af demonstrationsgårde og håndbøger.

Andre resultater omfatter en fælles strategi med udvalgte tilgange, som er afprøvet, evalueret og finjusteret i udvalgte pilotområder, såsom B7 øer, de 7 største øer i Østersøen, og bidrager hermed yderligere til en mindre eutrofiering af Østersøen. Eksempler på afprøvede foranstaltninger omfatter forbedrede gødsknings metoder, gødningsbehandling og behandling af vandafløb.


Dato for udkast

17/08/2011