Symbol på byfornyelsespotentiale

Ballymun Arts and Community Centre, der ligger midt i et nedslidt distrikt i Dublin, er en arkitektonisk imponerende bygning, der er blevet et symbol på potentialet for byfornyelse.

Flere værktøjer

 
Dette projekt var bannerprojektet under URBAN I-programmet i Irland, der omfattede distrikterne Ballmun, Finglas og Darndale i North Dublin, West Tallaght og Clondalkin i South-West Dublin og på den nordlige side af Cork. Det var et integreret program, der involverede en harmonisk blanding af økonomisk udvikling, social integration og miljøforanstaltninger på grundlag af forslag til lokale partnerskaber. Programmets hovedmålsætninger var følgende: at fremme uddannelsesmulighederne for udsatte medlemmer af målsamfundene; at støtte erhvervsudviklingstiltag og sikre ansættelsesmuligheder for dem, der følger uddannelserne; at stille den nødvendige infrastruktur til rådighed, for eksempel idræts- og fritidsfaciliteter; og endelig skabe mere dynamiske og selvsikre lokalsamfund i et synligt forbedret fysisk miljø. De støtteberettigede dele af Dublin havde 198 500 indbyggere, mens det støtteberettigede område i Cork havde 55 600 indbyggere. De samlede omkostninger udgjorde 28 mio. EUR, der indbefattede et EU-bidrag på 21 mio. EUR. En af de mest betydningsfulde projekter i programmet i Dublin var Ballymun Arts and Community Centre. I dette projekt konstrueredes et multifunktionelt kunst- og aktivitetscenter med et teater- og konferencecenter til 240 personer, en børnestue for 34 børn, en café/bar, lyd- og dansestudier samt kontorer og kursuslokaler, der kunne udlejes til lokale grupper af frivillige. Centeret ligger i Ballymun-distriktet i Dublin og har nu 26 fastansatte fra det omkringliggende samfund. Det har faciliteter til kunstarrangementer, sociale begivenheder og fritidsaktiviteter for et samfund, der førhen ikke havde sådanne muligheder. Projektet var således et stort plus for selvtilliden og tilvejebragte et praktisk bidrag til byfornyelsesindsatsen. Bygningen er blevet et udviklingsmæssigt forbillede for byfornyelse i Ballymun.

Dato for udkast

01/01/2007