Styrkelse af grænseoverskridende kræftforskning og -behandling

Der er blevet oprettet en grænseoverskridende kræftforskningsenhed for at fremskynde udviklingen af nye behandlingsmetoder og for at forbedre den daglige kliniske pleje af borgere på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Flere værktøjer

 
KFFB-projektteamet (fra venstre mod højre): Niels Henrik Holländer, Hanne Rode, Dr Tim Iveson og prof. Jürgen Dunst KFFB-projektteamet (fra venstre mod højre): Niels Henrik Holländer, Hanne Rode, Dr Tim Iveson og prof. Jürgen Dunst

" Begge regioner står over for vanskelige demografiske udfordringer med et voksende antal kræftpatienter, et behov for at tiltrække højt kvalificeret personale og ringe regionale forretningsmuligheder. Dette projektsamarbejde støttede regionerne på begge sider af Femern Bælt for at opretholde og forbedre vigtige kræftbehandlingsmuligheder for borgerne i deres egne regioner og for at sikre, at patienterne får adgang til ekspertviden fra to hospitalssystemer. "

Niels Henrik Holländer, projektleder, Næstved Sygehus, Danmark

Projektet Kræftforskning Femernbælt (KFFB), der finansieres delvist af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, samler ekspertise fra Næstved, Danmark og fra universitetshospitalet Schleswig-Holstein i Lübeck, Tyskland.

Selv om begge hospitaler ligger tæt på grænsen og er de største onkologicentre i deres respektive regioner, har der tidligere stort set ikke været noget grænseoverskridende samarbejde. En af årsagerne hertil er, at behandlingen og uddannelsen er tilrettelagt på forskellige måder i de to regioner.

Bedre behandling

Et centralt element i projektets succes har været udvekslingen af erfaringer og viden om behandling af kræftpatienter. Indsigt i forskellige arbejdsprocedurer har givet anledning til nye tanker og nye ideer til, hvordan patienterne kan behandles bedst.

Som en del af samarbejdet afprøver partnerne også i fællesskab nye behandlingsmetoder for udbredte kræftformer med det formål at overføre resultaterne til kliniske behandlingsrutiner så effektivt som muligt.

Dette betyder, at borgerne på begge sider nu vil have adgang til den bedste tilgængelige kræftbehandling, mens regionen har mulighed for at blive anerkendt som et internationalt forskningscenter i topklasse.

Som en del af projektet er kvaliteten af behandlingen af de mest udbredte kræftformer blevet dokumenteret af kræftregistre på begge sider af grænsen. Samarbejdet mellem disse registre gør det muligt at sammenligne kræftbehandlingen og øge gennemsigtigheden for patienterne.

Regional konkurrenceevne

Projektet har også bidraget til at øge regionernes konkurrenceevne på det internationale marked for behandling. Resultaterne fra fælles studier vil blive anvendt som reference for fremtidige opgaver, mens projektpartnerne i grænseregionen nu står stærkt, når det gælder gennemførelse af andre grænseoverskridende samarbejdsprogrammer.

Dette øger regionens tiltrækningskraft som mål for både investeringer og højt kvalificeret personale.

Langsigtet samarbejde

Dette projekt er det første skridt mod skabelsen af et dynamisk grænseoverskridende marked for behandling, hvor innovationer kan integreres hurtigt og nemt, og hvor patienterne får den bedst mulige behandling. Det vellykkede samarbejde har ført til en formel samarbejdsaftale mellem Regionen Sjælland, Lübecks Universitet og Københavns Universitet, og via denne forbindelse er professor Jürgen Dunst fra Lübeck blevet udnævnt til æresprofessor i strålebehandling ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet med base på Næstved Sygehus.

Desuden er der indledt et turnusprogram mellem Lübeck og Næstved, og et stigende antal studerende giver udtryk for interesse for denne mulighed. Det dansk-tyske samarbejde har også ført til, at der er blevet udarbejdet henstillinger om bivirkningerne ved strålebehandling, en innovation, der blev præsenteret på KFFB-konferencen i Næstved i 2013.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »KFFB – Kræftforskning Femern Bælt« er 1 424 244 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 976 517 EUR via det operationelle program for Femern Bælt-regionen for programmeringsperioden 2007-2013. 


Dato for udkast

24/06/2015