Fjerne truslen mod vandet i Østersøen

Østersøen har ligesom mange havområder et meget følsomt marinemiljø. Udover de naturfaktorer der spiller ind, oplever området en stor mængde skibsfart der forbliver en konstant trussel. På trods af dette har mange kystområder få eller ingen beredskabsplaner. Baltic Master II projektet er nu begyndt at udfylde dette hul ved at fokusere på to nøgleområder: forbedre beredskabskapaciteten på land for olieudslip og forbedring af forebyggelsen af forurening fra søfart.

Flere værktøjer

 

“Fartøjer må ikke udlede olie eller affald i havet, og havne og terminaler er forpligtede til at stille affaldsfaciliteter til rådighed, der ikke forårsager nogen forsinkelse eller omkostning for fartøjet. Det kræver et samarbejde mellem rederier og havne at få det til at fungere i virkeligheden. Baltic Master II projektet sikrer at dette samarbjede finder sted.”
Anders Sjöblom, Kalmar havn, Sverige

Dette projekt fortsætter hvor det tidligere Baltic Master slap, og vil sikre at kystområdeforvaltningen omfatter et beredskabssystem der passer til mængden af trafik, hvilket det ikke gør lige nu. Der vil blive anvendt fire arbejdspakker til at sikre sikkerheden både for miljøet og kystsamfundenes velvære, med udgangspunkt i at Østersøen er klassificeret som et særlig følsomt område.

Fælles front for at redde Østersøen fra forurening

Projektet bringer lokale, regionale og nationale myndigheder, Forskningsinstitutter, universiteter og Østersøorganisationer sammen og sikrer herved en kombination af praktisk viden og strategisk arbejde. Projektet er inddelt i fire arbejdspakker: projektledelse og forvaltning; kommunikation og information; forbedret beredskabskapacitet på land til olieudslip i havet: og en forbedret forebyggelse af forurening, herunder behandling af affald fra skibe. Projektet vil også bidrage til praktiske løsninger og forslag til strategiske investeringer i maritim beskyttelse.

Budskaber kan høres over vandene

Når man ser på forskelligheden hos de partnere der er involveret i projektet, er opdateret information og kommunikation vigtig og vil blive sikret gennem en kommunikations strategi, fælles handlingsplan om spredning, websted med intranet, partnermøder og uddannelsesaktiviteter. Der vil også blive arrangeret presse og medieaktiviteter for at sikre en omfattende opmærksomhed om projektet. Der vil blive lavet et afsluttende dokument med titlen ’Vision for Østersøen’ der vil beskrive forventningerne til fremtidens Østersø.

Redskaber til at takle forurening

Der vil blive udviklet olieberedskabsplaner, der vil blive opdateret og afprøvet i scenarieøvelser. Et ’Miljøatlas’, der er blevet produceret, vil også blive et relevant kystforvaltningsvæktøj. Den sidste arbejdspakke vil undersøge de eksisterende lovrammer der regulerer havforurening og se på hvor disse kan forbedres. Med havnenes centrale rolle i forureningsforebyggelse vil Baltic Master II undersøge fælles løsninger for affaldsforvaltning i havne og ombord på fartøjer. 


Dato for udkast

06/01/2010