Åbning af muligheder for langsigtet grænseoverskridende samarbejde

Beltsamariter-projektet var et grænseoverskridende samarbejdsprojekt, der involverede samaritterorganisationerne ASB Schleswig-Holstein og Dansk Folkehjælp. Målet var at fremme frivilligt arbejde og forbedre uddannelses- og arbejdsbetingelserne for frivillige i både Danmark og Tyskland.

Flere værktøjer

 
Medlemmer af begge partnerorganisationer © ASB Heiligenhafen Medlemmer af begge partnerorganisationer © ASB Heiligenhafen

" Vores bedste resultat er, at det er lykkedes os at finde nye venner i begge lande, og vi har etableret et tværnationalt samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Arbeiter-Samariter-Bund. "

Stephan Andersen, projektleder for Belt-Samariter, ASB Heiligenhafen

Idéen bag det treårige projekt var at rekruttere og uddanne frivillige til arbejde i sundhedstjenester og især til at hjælpe ældre ved regelmæssigt at besøge dem.

Alle frivillige fik tilbudt gratis sprogkurser, så de kunne arbejde i deres specifikke partnerland. Interkulturelle kompetencer blev i høj grad forbedret via organiserede besøg i partnerlandet. Desuden fik både danske og tyske frivillige redderuddannelse, så de kunne håndtere lægelige nødsituationer. Endelig blev der oprettet en fælles besøgstjeneste for at hjælpe ældre og andre, der har brug for pleje.

Desuden blev der i forbindelse med projektet organiseret sammenkomster mellem ældre danske og tyske borgere på Østersøfærgen mellem de to lande. De ældre kunne nyde en eftermiddag med bingospil, sang og hyggelig snak. Dette blev opfattet som meget vigtigt, da mange af de ældre stadig har personlige erfaringer fra Anden Verdenskrig.

Via besøgene og uddannelsen kunne de potentielle frivillige lære meget af hinanden ved at dele eksempler på bedste praksis. Nye og friske idéer til frivilligt arbejde blev også bragt på bane.

Projektets succes blev slået fast i august 2013, da det vandt prisen som bedste samaritter i den internationale kategori.

På trods af at projektet er nyligt afsluttet, har det etableret grundlaget for, at tjenesten kan fortsætte et godt stykke ind i fremtiden. Teamet arbejder også sammen med den private sektor med henblik på at sikre flere midler.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering til forlængelsen af projektet »Beltsamariter« er 557 373 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 359 962 EUR via det operationelle program »Femern Bælt-regionen« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

14/10/2015