Hjælp til grænsearbejdere til at håndtere kompleksitet

Mennesker, der bor i et EU-land, men arbejder i et andet, skal håndtere en række problemer vedrørende deres skattemæssige status og deres ret til social sikring, hvilket hæmmer arbejdskraftens mobilitet i Europa. Et EU-finansieret eksperthold har undersøgt disse udfordringer gennem en undersøgelse af grænseoverskridende pendling i Syddanmark og Nordtyskland. 

Flere værktøjer

 

" På grund af den betydeligt større viden, som regionen har fået – navnlig via de eksisterende rådgivningstjenester – får borgerne mange flere oplysninger og er i stand til at udnytte deres ret til fri bevægelighed endnu bedre. Resultaterne af projektet gav i individuelle tilfælde de pågældende mulighed for at forbedre deres stilling. Det bliver derfor bl.a. muligt at forhindre sociale besværligheder i fremtiden. "

Peter Hansen, medlem af projektholdet

Pontifex Bridge Builder-projektet, der modtog støtte fra EFRU, blev oprettet for at bidrage til at åbne det grænseoverskridende arbejdsmarked mellem de to lande. Hindringer for mobiliteten på områder såsom beskatning, social sikring og opholdsregler blev systematisk analyseret set ud fra et retligt synspunkt. Der blev derefter udarbejdet løsninger på disse problemer – uanset om de skyldtes europæisk eller national lovgivning – og de blev videregivet til de relevante myndigheder.

Projektholdet undersøgte og analyserede desuden retspraksis med særlig fokus på domme afsagt af EU-Domstolen. De domme, som var relevante for det tysk-danske arbejdsmarked, blev omtalt i Pontifex-nyhedsbreve.

Skabelse af klarhed

Projektet har bidraget til at præcisere nogle spørgsmål, og dette vil gøre livet nemmere for lokale grænsearbejdere, bl.a.:
•    en afgørelse om, at den danske regering har pligt til at betale fuldt børnetilskud til vandrende arbejdstagere
•    ved at vise, at det er muligt for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig i Danmark, at arbejde i Tyskland ved hjælp af grænsependlerkortet, og
•    ved at sikre større retssikkerhed med hensyn til fortolkning af opholdsregler og de danske bestemmelser om midlertidigt beskæftigede arbejdstagere.

Resultaterne af Pontifex er offentliggjort i en række publikationer og kan ses på Sønderjylland-Schleswig regionens websted. Projektarbejdet blev desuden formidlet til en bredere kreds via et seminar med deltagelse af europæiske eksperter i grænseoverskridende mobilitet.

Vedvarende fordele 

Samarbejdet om spørgsmål, som Pontifex har behandlet, fortsætter gennem officielle kanaler på begge sider af grænsen.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Pontifex Bridge Builder« er 934 313 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 607 303 EUR fra det operationelle program »Syddanmark-Schleswig K.E.R.N.« i programmeringsperioden 2007-2013. 


Dato for udkast

16/12/2015