Få styr på medicinalindustriens spildevand

Et tværnationalt partnerskab har fundet metoder til at forhindre, at lægemiddelbelastet spildevand indføres i vandkredsløbet. 

Flere værktøjer

 
»Spildevandsbehandling med aktivt kul«   ©Rupert Oberhäuser »Spildevandsbehandling med aktivt kul« ©Rupert Oberhäuser

Det EFRU-støttede projekt PILLS arbejdede med punktkildebehandling på hospitaler for at undersøge, hvordan koncentreret, lægemiddelbelastet spildevand kan behandles, så udledningen i vandmiljøet reduceres. Der blev også undersøgt elimineringsteknikker for antibiotikaresistente bakterier.

Det fælles initiativ samlede videnskabelige og udøvende partnere, der undersøgte, hvordan spildevand fra punktkilder såsom hospitaler kunne behandles.  Disse eksperter behandlede også indførelsen af forskellige initiativer til at reducere udledninger. Hospitaler, leverandører, vandværker, enkeltpersoner og andre centrale aktører deltog i processen.

Koncentrationer af lægemiddelrester registreret i vand er meget lille, men samtidig er oplysningerne om deres indvirkning på miljøet begrænset. Projektteamet registrerede spredningen af problematiske stoffer i vandmiljøet og testede samtidigt økotoksiciteten og punktkildebehandlingen for at finde en måde til at håndtere mikroforurenende lægemidler.  Projektet fokuserede også på en stærkt tiltrængt adfærdsændring.

Samarbejdet har i høj grad øget bevidstheden om spørgsmålet blandt politikere og generelt i offentligheden. 

Desuden har de involverede lokalsamfund lært meget af deres erfaringer. Dette blev påvist i en undersøgelse udført efter en toårig uddannelseskampagne i byen Dülmen om bæredygtigt forbrug og korrekt bortskaffelse af lægemidler, som involverede 13 skoler, farmaceuter, medicinske fagfolk og sportsklubber.

Projektets resultater har også påvirket beslutningsprocessen i Europa-Kommissionen. En strategisk tilgang for, hvordan lægemiddelresters påvirkning af miljøet håndteres, er faktisk nært forestående. 


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination From Local Sources« var 8 353 528 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 4 060 880 EUR fra det operationelle program »Nordvesteuropa« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

04/01/2016