FURGY fremmer vedvarende energi og energieffektivitet i Danmark og Tyskland

Ved at føre SMV'er og videnskabsfolk fra begge sider af den tysk-danske grænse sammen skaber FURGY-projektet et vidensnetværk og støtter innovation og teknologisk udvikling inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Projektets succes bidrager til realiseringen af EU's 20-20-20-mål for klima og energi.

Flere værktøjer

 
Den tysk-danske vindmøllepark i Ellhöft, Schleswig-Holstein. Den blev delvist finansieret af bidrag fra borgere på begge sider af grænsen. Den tysk-danske vindmøllepark i Ellhöft, Schleswig-Holstein. Den blev delvist finansieret af bidrag fra borgere på begge sider af grænsen.

" Som følge af de gode resultater fra FURGY er det EFRU-finansierede projekt i dag en central aktør i Schleswig-Holstein, fordi det sørger for løbende videnoverførsel og gennemførelse af tværnationalt samarbejde inden for vedvarende energi og energieffektivitet. "

Gorm Casper, projektleder i FURGY

Siden projektets start i 2009 er produktionen af vedvarende energi fra kilder såsom biomasse, vind og sol steget væsentligt i regionen, og den har opnået en profil som ekspertiseregion for vedvarende energi. Som følge af de vellykkede resultater fra den grænseoverskridende klynge, der blev oprettet med EU-støtte, besluttede projektpartnerne på begge sider af grænsen at fortsætte deres samarbejde under betegnelsen »FURGY« – en forkortelse af »Future renewable energy« (fremtidens vedvarende energi) – efter projektets afslutning.

Arbejdet i projektet er struktureret i tre arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1 består af en videnskabelig prognose for udviklingen i sektoren for vedvarende energi. Det sker ved at kortlægge eksisterende kvalifikationer og viden, industrileverandører og udviklingspartnere og ved at oprette en »køreplan« for udviklingen hen imod en international teknologiregion.
  • Arbejdspakke 2 fokuserer på »klyngeadministration«. Målet er at lette videnoverførsel både over den tysk-danske grænse og mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.
  • Arbejdspakke 3 sigter mod regionalt samarbejde mellem administrationer i Schleswig-Holstein og Syddanmark, der skal føre til en fælles strategisk positionering i sager angående energieffektivitet og vedvarende energi i national og international politik.

Vedvarende energi, et område med stort vækstpotentiale

Energieffektivitet og støtte til vedvarende energi bidrager ikke blot til målet om at skabe en lavemissionsøkonomi, det er også et område med stor økonomisk betydning. Bioenergisektoren har f.eks. allerede skabt omkring 122 000 job i Tyskland, hvoraf omkring 5 270 findes i regionen Schleswig-Holstein, mens omkring 24 000 personer er beskæftiget i vindenergisektoren i Danmark.

Projektet genererede fire nye job under gennemførelsen og bidrager indirekte til skabelsen af flere job i sektoren for grøn energi.

Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »FURGY – Future Renewable Energy« er 1 406 637 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrager med 914 309 EUR via det operationelle program »Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.« for programmeringsperioden 2007-2013.

Dato for udkast

03/11/2014