Effektivt grænseoverskridende beredskab i det dansk-tyske grænseområde

Ved at samle ressourcer og udvikle beredskabsprocedurer kan det EU-finansierede projekt »Emergency response without borders« (beredskab uden grænser) yde hurtigere og bedre koordineret beredskabshjælp i Schleswig-Holstein og Syddanmark.

Flere værktøjer

 
Projektet fører danske og tyske brandmænd sammen for at opnå et mere effektivt beredskab. Projektet fører danske og tyske brandmænd sammen for at opnå et mere effektivt beredskab.

" Grænseoverskridende samarbejde får en plus en til at give tre for borgerne i regionen. "

Peter Staunstrup, projektmedarbejder

Som følge af projektet kan borgere i regionen nu få beredskabshjælp fra den nærmeste brandstation, uanset hvilket land den er placeret i. Kommunikationen mellem danske og tyske brandmænd er blevet lettet med offentliggørelsen af ordbøger, fælles kurser, seminarer, direkte radiokommunikation og en bedre koordineringsprocedure mellem danske og tyske beredskabskontrolcentre.

Løsning af problemerne med grænseoverskridende foranstaltninger

Projektet sigter mod at øge det grænseoverskridende samarbejde via tre tilgange. For det første er brugen af ressourcer på tværs af grænser blevet håndteret med offentliggørelsen af et kort over brandvæsenets placeringer og dets udstyr. Fælles kurser har gjort brandmænd fortrolige med materiale og udstyr hos deres respektive partnere, og deres ansvarsområder i forbindelse med større katastrofer på land eller på havet, f.eks. togulykker eller olieforurening på kysterne i grænseområdet, er blevet fastlagt.

For det andet blev der organiseret seminarer og workshopper for at give brandmænd mulighed for at komme til at kende hinanden. Dette blev ledsaget af fælles øvelser og en rekrutteringskampagne for unge frivillige i brandvæsenet.

Endelig fokuserede projektet på de juridiske spørgsmål omkring redningsaktiviteter på tværs af grænserne, herunder forsikringsspørgsmål. Der er nu sørget for en forsikring af både personale og udstyr i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, og de juridiske problemer er blevet løst.

Redningstjenester tæt på borgerne

Et af projektets vigtigste resultater er at bringe brandvæsenet tættere på borgerne via lokale medier, rekruttering af frivillige og mere effektive tjenester. Hidtil er der gennemført otte grænseoverskridende beredskabsaktioner, og projektets succes har medført, at de seks projektpartnere har indgået en langsigtet aftale om samarbejde, der vil sikre kontinuitet og et tæt samarbejde efter projektets afslutning.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Gefahrenabwehr ohne Grenzen« (»beredskab uden grænser«) er 381 869 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrager med 248 215 EUR via det operationelle program »Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.« for programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

03/11/2014