Østersøregionen har vind i sejlene med videnskabslinks

Takket være det EU-finansierede Science Link-projekt har bedre information, initiativer vedrørende intelligent samarbejde, specialisering og et aktivt netværk af lokale forbindelsesofficerer i Østersøregionen medført mere opmærksomhed og brug af store, højteknologiske forskningsinfrastrukturer. De udfører følsomme målinger på foton- og neutronniveau, og anvendelsesområderne spænder fra kosmetik til sikkerhedsudstyr.

Flere værktøjer

 
Science Link giver SMV'er adgang til forsknings- og teknologi-infrastrukturer i Østersøregionen for at forbedre industriel innovation © Science Link Science Link giver SMV'er adgang til forsknings- og teknologi-infrastrukturer i Østersøregionen for at forbedre industriel innovation © Science Link

" Man kan kun udvikle helt nye produkter ved hjælp af forskning. Science Link-projektet har givet os stor indsigt og praktiske trin til at opnå et tættere samarbejde mellem forskning og industri. "

Uwe Sassenberg, koordinator, Science Link Network

Forskning og innovation er ulige fordelt i de vestlige og østlige dele af Østersøregionen. Der er også langt mindre industriel innovation, end man kunne forvente, når man tænker på de forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, der befinder sig i denne vigtige region. Bedre information om de tilgængelige tjenesteydelser og muligheder var virkelig tiltrængt.

Det EU-finansierede Science Link Network udviklede strukturer og redskaber til »intelligent samarbejde« for at sikre stabil lokal support og rådgivning til virksomheder, især SMV'er, som leder efter det nærmeste og bedste neutron- og fotoncenter på deres område.

Matchning af anvendelsesområder

Synkrotroncentre i topklasse, som for eksempel Maxlab i Sverige eller DESY i Tyskland, der udfører avancerede foton- og neutronmålinger, kan hjælpe europæiske virksomheder med at udvikle nye og bedre produkter og dermed styrke deres innovationsevne på områder som for eksempel miljø og energi, landbrug og fødevarer, biovidenskab, bioteknologi og kemikalier. Men virksomheder, især små uden egne FUI-teams, kan have svært ved at finde et center, der matcher deres behov.

Science Links praktiske tjenesteydelser via »konsultationspunkterne« er en central faktor i succesen. Forskningsinfrastrukturernes og universiteternes lokale forbindelsesofficerer til industrien betyder, at virksomhederne får oplysninger om muligheder og kapacitet på den måde og på det tidspunkt, de skal bruge det.

Projektet anvender moderne organisationstilgange og -redskaber til at nå sine mål og hjælpe sine brugere. Blandt produkter og innovationer, som allerede er blevet bedre på grund af Science Links indsats, er redningsveste, mere effektiv effektelektronik/udstyr samt hudplejeprodukter uden allergener.

Flagskibet i Østersøen

Science Link-projektet var et flagskib for EU-strategien »Science Link i Østersøen« for Østersøregionen under politikområdet »Innovation«, som sigtede mod at fremme global konkurrenceevne og vækst gennem støtte til iværksætteri, virksomhedsudvikling, videnskab og øget innovationskapacitet.

Projektteamets praktiske tilgang og proaktive forbindelsesofficerer har sat dusinvis af iværksættere i forbindelse med partnere inden for forskning og industri, hvilket har givet håndgribelige resultater ved at sætte skub i produktinnovation i Østersøregionen.

På skuldrene af denne succes er der konstrueret et opfølgningsprojekt i Interreg-regi, som hedder Baltic TRAM, og det har flere partnere og mere forskningskapacitet fra nye medlemmer i Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. De virker alle under Science Link Network og dækker en bred vifte af aktiviteter og værdiforøgende tjenesteydelser i forbindelse med forskningsinfrastrukturer, herunder markedsføring og vidensdeling.


Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i »Science Link«-projektet er 3 618 930 EUR, hvoraf EU's Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 2 789 950 EUR gennem det operationelle program »Østersøregionen«for programmeringsperioden 2007-2013.

 


Dato for udkast

24/08/2017