»BSR Stars« og »StarDust« danner intelligente alliancer i Østersøregionen

Et projekt på 6,5 mio. EUR, som samfinansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, forener forskningsmiljøer, klynger og SMV-netværk for at oprette innovative partnerskaber, der tager fælles samfundsmæssige udfordringer op i Østersøregionen.

Flere værktøjer

 

Programmet BSR Stars er et samarbejde mellem ca. 40 interessenter fra 10 landes ministerier og nationale innovationsmyndigheder. De 10 lande er Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Det forventes, at programmet vil udmønte sig i nye samarbejdsformer med det formål at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller for globale markeder.

Styrkelse af konkurrenceevne og vækst

Programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i Østersøregionen. Dette skal gøres ved at fremme tværnationale forbindelser mellem specialiserede forsknings- og innovationsknudepunkter, som skal udmønte sig i strategiske innovationsalliancer med henblik på at tackle udfordringerne inden for sundhed, energi, bæredygtig transport og digitale tjenester.

BSR Stars-programmets udvikling bygger på netværkene i BSR InnoNet-projektet, viden fra førende forskere i innovation og de nyeste EU-politikker og -instrumenter. Programmet er endvidere en del af EU's strategi for Østersøregionen og bidrager til opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien.

StarDust og dets fem pilotprojekter

StarDust-projektet ses som det første skridt i retning af opfyldelsen af BSR Stars-programmets overordnede langsigtede mål. StarDust har fokuseret på at afprøve samarbejdsmetoder og politisk støtte i fem tværnationale innovationspartnerskaber eller -pilotprojekter: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain og Mobile Vikings. Hvert partnerskab omfatter forskere, klynger, SMV-netværk og offentlige aktører fra forskellige lande og kombinerer forskellige synsvinkler og ekspertiseområder.

»På tre år har projekterne BSR Stars og StarDust fået mobiliseret over 800 små og mellemstore virksomheder. BSR Stars vil i de kommende år styrke sin ledelsesstruktur og samtidig videreudvikle de succesfulde netværk, der er blevet oprettet.«

Karin Nygård Skalman, programdirektør for BSR Stars.


Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »BSR Stars« er 19 000 000 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 5 000 000 EUR via programmet for Østersøregionen i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

29/04/2014