IKT for sundhed: Styrkelse af den aldrende befolknings sociale evne til at anvende e-sundhedsteknologi

Formålet med et e-sundhedsprojekt er at give borgere med kroniske sygdomme og læger i partnerregionerne evne og kendskab til, samt at få dem til at acceptere, at anvende e-sundhedsteknologier med henblik på forebyggelse og behandling.

Flere værktøjer

 
Borgere med kroniske sygdomme, især de ældre, har stor gavn af innovative e-sundhedsteknologier Borgere med kroniske sygdomme, især de ældre, har stor gavn af innovative e-sundhedsteknologier

" Der blev oprettet en platform, »e-sundhed for borgere«, som gav patienterne et meget enkelt overblik over, hvordan e-sundhedsteknologier kunne gavne dem. "

Prof. dr. Roland Trill, universitetet for anvendte videnskaber i Flensburg

Det er nødvendigt, at borgere og læger har kendskab til og anvender e-sundhedsteknologier med henblik på videreudvikling af innovative teknologier til sundhedssektoren. Undervisningen i og forståelsen af ny viden og accepten af e-sundhedsteknologier varierer dog betydeligt blandt borgere og læger og skal styrkes i alle partnerregioner.

Projektpartnerskabet består af medarbejdere fra hospitaler, universiteter, regionale administrationer for planlægning af sundhedspleje, kommuner samt telemedicineksperter fra Østersøområdet. Projektet drager fordel af netværket e-sundhed for regioner og dets politiske strategiske bestyrelse, der blev nedsat under et Interreg IIIB-projekt, som skulle skabe og udbrede opmærksomhed. Aktiviteterne i netværket e-sundhed for regioner forvaltes og finansieres uafhængigt af dette projekt.

Et voksende behov for e-sundhed

En af konsekvenserne af en aldrende befolkning er, at der i alle partnerregioner er flere borgere med kroniske sygdomme, især blandt de ældre. Derfor er forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme et vigtigt marked og iværksættelsesområde. E-sundhedsteknologier giver mulighed for gensidigt fordelagtigt samarbejde med inddragelse af patienter og læger i forebyggelse og behandling. Disse teknologier gør det muligt for patienterne at påtage sig et større ansvar for deres egen sundhed og livskvalitet og fører til forbedret omkostningseffektivitet i sundhedssektoren.

Gode resultater

Den patientcentrede tilgang har vist sig at være vellykket med hensyn til at give patienter med hjerte-kar-sygdomme mulighed for selvovervågning, at holde øje med deres egne data og at anvende et fjernundervisningsprogram via forskellige e-sundhedsteknologier. Rejsende patienter var også i stand til at bevare deres mobilitet.

Eksperter, der er involveret i flagskibsinitiativet i EU-strategien for Østersøområdet, mener, at projektet ser og forbedrer sundhedskompetence som nøglen til bedre sundhedspleje i EU-landene.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet IKT for sundhed er på 3 645 620 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 2 606 820 EUR via det operationelle program »Østersøområdet« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

03/06/2015