Effektiv, sikker og bæredygtig trafik på havet

EfficienSea gør Østersøregionen til et foregangseksempel for sikkerhed til søs.

Flere værktøjer

 
E-navigation er harmoniseret oprettelse, indsamling, integration, udveksling og præsentation af søfartsoplysninger om bord og på land med elektroniske midler med henblik på at forbedre navigationen fra kajplads til kajplads for at sikre sikkerheden til søs og beskytte havmiljøet. E-navigation er harmoniseret oprettelse, indsamling, integration, udveksling og præsentation af søfartsoplysninger om bord og på land med elektroniske midler med henblik på at forbedre navigationen fra kajplads til kajplads for at sikre sikkerheden til søs og beskytte havmiljøet.

Som et strategisk projekt i programmet for Østersøregionen spiller EfficienSea en central rolle med henblik på at løse de alvorlige problemer med sikkerhed til søs og beredskab ved ulykker. På samme tid er EfficienSea et flagskibsprojekt under EU's strategi for Østersøregionen, den første makroregionale strategi af sin art.

En drivkraft for sikkerheden til søs

EfficienSea er et samarbejde mellem 16 partnere fra seks lande i Østersøregionen. Projektet har til formål at forbedre sikkerheden til søs og havmiljøet i området med præcise, samordnede foranstaltninger. Gruppen af nationale og regionale myndigheder samt forskningsinstitutter udvikler og gennemfører i fællesskab værktøjer til skabelse af en sikker, bæredygtig og effektiv trafik på havet.

Innovative værktøjer

EfficienSeas ambitiøse værktøjer fokuserer primært på ny innovation inden for e-navigation, et koncept, der er ved at revolutionere sikkerheden til søs, idet det mindsker informationsspild og forenkler navigation. Resultatet er et system, der gør behandlingen og udspredelsen af maritime data og oplysninger mere effektiv.

Inden for denne ramme opretter EfficienSea endvidere en lang række tilhørende tjenester, herunder værktøjer, der er i stand til at simulere de konsekvenser og risici, der er forbundet med øget trafik til søs. Derudover gennemføres der under projektet adskillige oplysningskampagner, som har til formål at gøre det mere attraktivt for unge at indlede en maritim karriere.

Større sikkerhed til søs

EfficienSea har allerede opnået resultater. Under programmet er der blevet udviklet prototyper af forskellige e-navigationstjenester, og det fungerer som testområde for anvendelsen heraf. I rekrutteringsøjemed er der under programmet blevet udviklet et fælles elevprogram, som omfatter en række seminarer, workshopper, videoer og sociale medieplatforme. Derudover er man under programmet i færd med at udvikle et innovativt værktøj til automatisk identifikation, som gør det lettere at følge skibes bevægelser mere præcist.

»EfficienSea er et af de vigtigste projekter i Østersøregionen, idet det øger sikkerheden både for dem, der bruger havet, og for det omgivende maritime miljø.«

  • Darijus Valiucko, kommunikationsmedarbejder, programmet for Østersøregionen 2007-2013.

Samlet investering og EU-finansiering

Det samlede budget for projektet »Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea)« er ca. 8 000 000 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 5 000 000 EUR via programmet for Østersøregionen i programmeringsperioden 2007-2013. Søfartsstyrelsen er projektets ledende partner.


Dato for udkast

29/04/2014