Bekæmpelse af aldersdiskrimination

Syddanmark, Denmark; Pohja-Eesti, Estonia; Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Germany; Rīga, Latvia; Kauno apskritis, Šiaulių apskritis, Lithuania; Pomorskie, Zachodniopomorskie, Poland; Ovre Norrland, Västsverige, Sweden; East Anglia, United Kingdom;

Ældre jobsøgende oplever ofte, at deres alder og endog deres erfaring er en ulempe, når de skal finde beskæftigelse. Men et europæisk territorialt samarbejdsprojekt i Østersøregionen har forsøgt at udfordre nogle arbejdsgiveres forudfattede meninger, fordomme og aldersdiskriminerende ansættelsespraksis.

Flere værktøjer

 
Best Agers-projektet har forsøgt at hjælpe ældre til at opnå eller forblive i beskæftigelse Best Agers-projektet har forsøgt at hjælpe ældre til at opnå eller forblive i beskæftigelse

Mange lande i Nordeuropa oplever i øjeblikket faldende fødselstal og aldrende befolkninger, og formålet med det såkaldte »Best Agers«-projekt var at fremhæve de demografiske ændringers positive virkninger for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Den forbedrede sundhed betyder, at de fleste mennesker forbliver aktive længere, end det var tilfældet i tidligere generationer, og er i stand til at arbejde længere enten som arbejdstagere, coaches, mentorer eller iværksættere.

Projektet, der blev iværksat i 2010, sigtede mod at fremhæve potentialet i aldersgruppen 55+ og mod at bekæmpe den udbredte opfattelse, at aldring blot er en proces, der medfører byrder, som f.eks. sundheds- og plejeudgifter, for samfundet.

Disse mål blev nået ved at udarbejde og udgive analyser af de ældre arbejdstageres potentielle økonomiske aktivitetsniveau og ved at gennemføre pilotinitiativer, hvor ældre medborgeres potentiale udnyttes.

Ændrede holdninger til ældre arbejdstagere

Projektleder Hartwig Wagemester sagde, at mens større virksomheder ofte havde systemer til at overvåge og sikre, at der ansættes ældre arbejdstagere, så var dette sjældent tilfældet med små og mellemstore virksomheder, og problemet var særlig akut for jobsøgende med få kvalifikationer. »Vi har fundet virksomheder, som arbejder sammen med os om gennemførelse af vores politikker«, sagde han, »og de har fungeret som fyrtårnsvirksomheder, som andre kan følge«.

Det forventes, at omkring 70 små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner og ikkestatslige organisationer vil have ansat en person tilhørende »det grå guld« i en coach-, mentor- eller rådgivningsfunktion, når det nuværende projekt udløber. Derudover forventes det, at personer fra forskellige aldersgrupper vil have etableret 140 mentor/føl-ordninger og 60 virksomhedsplaner.

Et eksempel på projektets arbejde er oprettelsen af et lettisk websted, som matcher arbejdsløse ældre arbejdstagere fra Riga og arbejdsgivere fra landdistrikterne. I Danmark yder mentorer støtte til personer, som har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Projektet, som er et europæisk territorialt samarbejdsprojekt finansieret via Østersøregionen – INTERREG IV B-programmet 2007-2013, udgøres af 19 officielle partnerorganisationer i Danmark, Estland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige samt en uofficiel russisk partner. Derudover er der 20 tilknyttede deltagende organisationer fra hele Østersøregionen.


Samlet finansiering og EU-finansiering

Projektet »Best Agers« havde et samlet budget på 4 423 071 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 3 441 738 EUR via Østersøregionen – INTERREG IV B-programmet i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

01/03/2013