På vej mod en fremtid med bæredygtig energi i Europas byer

Et pilotprojekt, der omfatter otte partnerbyer fra hele Europa, samlede lokale borgere og organisationer for at skabe en vision for en mere bæredygtig energiudnyttelse. Målet var at udvikle »køreplaner« for hver enkelt by, som skulle vise, hvor meget energi der kunne produceres og anvendes mere effektivt i 2050.

Flere værktøjer

 
Præsentation af projektet i Figueres, Spanien. © Energy Cities Præsentation af projektet i Figueres, Spanien. © Energy Cities

" Milton Keynes er en førende intelligent by, og vi er stolte af at være en del af Imagine. Det har vist, at vi kan finde løsninger ved at samarbejde med vores europæiske kolleger og udveksle bedste praksis med andre byer. Det har spillet en hovedrolle i vores lokale bekæmpelse af klimaforandringer, bidraget til at udbrede idéer i vores byråd og gjort en forskel i vores borgeres dagligdag. "

Peter Marland, byrådsformand i Milton Keynes

Imagine Low Energy Cities havde deltagelse af otte europæiske lokale myndigheder fra Bistrita, Rumænien; Dobrich, Bulgarien; Figueres, Spanien, Lille, Frankrig, Milton Keynes, Det Forenede Kongerige, München, Tyskland, Modena, Italien og Odense, Danmark.

Et centralt mål med projektet var at inddrage lokalsamfundet i udarbejdelsen af energikøreplaner. Alt i alt vil køreplanerne berøre omkring 2 450 000 beboeres liv i alle otte byer, så deres aktive engagement var særlig vigtigt for processen.

Fokus på bæredygtighed

Der blev udviklet et værktøj, som skulle hjælpe byerne med at vurdere deres energipolitikker, og hvordan de kunne blive mere bæredygtige. Forberedelsen af køreplanerne havde betydelige virkninger, og byerne opdaterede deres lokale handlingsplaner for bæredygtig energi som et resultat af det udførte arbejde. Imagine har også bidraget til at forbedre kommunikationen og samarbejdet om energispørgsmål mellem forskellige kommunale afdelinger.

Noget tyder på, at projektet begynder at få indflydelse uden for bygrænserne – i Odense overvejer man f.eks. at udarbejde en bæredygtig energiplan for hele Fyn.

Byerne driver energiomstillingen

Dobrich baserede sin køreplan på strukturen i den lokale handlingsplan for bæredygtig energi og gav dermed et eksisterende dokument et langsigtet perspektiv, mens Figueres er blevet en af de første spanske byer, der har medtaget energispørgsmål i sine byplanlægningsdokumenter. I Lille blev der tilrettelagt lokale fora kaldet »klimacaféer« i to kvarterer, og i Modena blev der gennemført bevidstgørelsesaktiviteter for at inddrage borgere og interessenter.

Byen Milton Keynes fokuserede på inddragelse af borgerne i processen og forbedrede sit program for en lavemissionslevevis, mens arbejdet i München var baseret på mål fastsat af 2 000 Watt Society, hvis vision er, at mennesker i de udviklede lande ikke skal bruge mere end denne mængde energi hver dag.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Imagine« er på 1 357 039 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 026 576 EUR fra det operationelle program »INTERREG IVC« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

12/10/2015