SMIK: Bekæmpelse af nationale stereotyper

SMIK-projektet har bidraget til at løse problemet med national stereotypi og samtidig styrket kommunikationen og den økonomiske udvikling på tværs af den dansk-tyske grænse. 

Flere værktøjer

 
SMIK-projektholdet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Syddansk Universitet © Erla Hallsteinsdottir SMIK-projektholdet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Syddansk Universitet © Erla Hallsteinsdottir

" Dette projekts grænseoverskridende aspekt var afgørende for dets succes. Projektholdene i Danmark og Tyskland tilførte forskellig ekspertise og forskellige kompetencer. I et projekt, der undersøger stereotyper, er der brug for et afbalanceret hold, som repræsenterer forskellige holdninger, for at undgå skævheder. "

Erla Hallsteinsdottir, Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Resultaterne af projektet er især nyttige for virksomhedsudvikling inden for f.eks. turisme og kultur. Oplysningerne kan også bruges til at udvikle bedre markedsføringsstrategier, der kan hjælpe både danske og tyske virksomheder med at ekspandere til nye markeder ved at satse på nye kunder og udvide deres salgsgrundlag.

Projektet analyserede dansk-tyske stereotyper og blev godt modtaget af erhvervslivet, især af virksomheder, der arbejder med turisme og markedsanalyse. Resultaterne betød, at projektholdet kunne udarbejde praktisk undervisningsmateriale om kommunikation mellem tyske og danske virksomheder. En af publikationerne indeholdt en enkel kommunikationsvejledning med tegneserieillustrationer og en tjekliste. Vejledningen blev udarbejdet i en tysk udgave, som henvender sig til tyskere, der ønsker at kommunikere med danskere og i en dansk udgave, som henvender sig til danskere, som ønsker at kommunikere med tyske kunder. Den hjælper erhvervsdrivende med at forstå både de positive og de negative stereotyper, og forklarer, hvordan man undgår misforståelser.

Nedbrydning af barrierer

De gensidige forventninger og forestillinger, vi har om hinanden, kan blive en hindring for grænseoverskridende samarbejde. Hvis vi forbinder negative karakteristika med en anden nationalitet, kan det afskrække folk fra at samarbejde, og det kan afholde virksomheder fra at undersøge grænseoverskridende forretningsmuligheder. Derimod kan positive stereotyper hjælpe virksomheder med at være opsøgende og opdage nye markeder. Ved at opøve en bedre forståelse af både negative og positive stereotyper kan der skabes et meget mere effektivt samarbejde.

Projektet var også rettet mod skoler og videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre, at de erhvervede erfaringer ville nå ud til en bredere målgruppe og den næste generation. Der blev udarbejdet undervisningsmateriale for at øge bevidstheden om nationale stereotyper hos dem, der læser tysk og dansk som fremmedsprog. Som led i projektet blev dette materiale testet i tyske og danske skoler og gymnasier, og det fik en positiv modtagelse hos både elever og lærere. Der blev afholdt mange arrangementer med deltagelse af lærersammenslutninger, som tilskyndede til deling af resultater og ekspertise.

Der er tidligere udført forskning i stereotyper, men megen af den var forældet. Stereotyper ændrer sig med tiden, og der var behov for en mere opdateret analyse. Forskningen omfattede en meget bred undersøgelse af mere end 1 000 danske og tyske respondenter. Dette blev suppleret med spørgeskemaer, der var rettet mod hoteller, virksomheder og skoler.

Via projektet blev der oprettet et varigt netværk af eksperter vedrørende stereotyper og tværkulturel kommunikation – dette vil sikre yderligere samarbejde på tværs af grænsen og større gensidig forståelse.

Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »SMIK - National stereotypes and marketing strategies in the Danish-German cross-cultural communication« var  683 062 EUR, hvoraf EU's EFRU-fond bidrager med  443  EUR fra det operationelle program »Syddanmark - Schleswig K.E.R.N.« i programmeringsperioden 2007-2013.

Dato for udkast

16/12/2015