»ScandTick« med deltagelse af skandinaviske partnere har til formål at bekæmpe flåtbårne infektioner

ScandTick-projektet er et vigtigt eksempel på grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet. Det har deltagelse af partnere fra Danmark, Sverige og Norge med det formål at bekæmpe forekomsten og spredningen af flåtbårne infektioner.

Flere værktøjer

 
Indlæg om flåter og flåtbårne bakterier på ScandTick's afsluttende konference. © Stine Grimsrud Indlæg om flåter og flåtbårne bakterier på ScandTick's afsluttende konference. © Stine Grimsrud

" Projektet fokuserer på to flåtbårne sygdomme hos mennesker, som er af stigende betydning i ØKS-regionen: borreliose og TBE. Vi har via regionalt samarbejde stillet data til rådighed til en risikoanalyse ved at påvise disse to mikroorganismer i flåter i miljøet og ved at forbedre diagnosen hos mennesker. Medierne i regionen har i stor udstrækning viderebragt resultaterne. "

Tomas Bergström, ScandTick Projektleder

Projektet gennemfører en række aktiviteter. Disse omfatter navnlig samling, gennemgang og evaluering af diagnostiske metoder, der anvendes til at påvise borreliose og flåtbåren encephalitis (TBE) samt en prævalensundersøgelse af inficerede flåter i Danmark, Norge og Sverige. Resultaterne skal anvendes til at forbedre gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger og til at udvikle bæredygtige metoder til informationsudveksling om flåtbårne sygdomme.

Fire arbejdspakker med specifikke mål

En lang række institutioner i ØKS-regionen (Øresund, Kattegat og Skagerrak) deltager i ScandTick. Dette er i overensstemmelse med et centralt mål med projektet, nemlig at fremme grænseoverskridende samarbejde i regionen.

ScandTick består af fire arbejdspakker. Pakken vedrørende projektledelse og intern kommunikation er udformet, så den sikrer en effektiv kommunikation mellem projektpartnerne og også nogle eksterne parter, som f.eks. sundhedsmyndigheder og fagfolk. Formålet med metodeudviklingspakken er at opnå pålidelige og sammenlignelige bakterieforsøgsresultater og omfatter sammenligning og evaluering af forskellige metoder samt koordinering, optimering og standardisering af diagnostiske metoder.

En indsats i flere lande

Miljøkortlægningsarbejdet omfatter indsamling og analyse af flåter fra forskellige dele af de deltagende lande for at vurdere forekomsten af flåter og flåtbårne sygdomme og for at skabe grundlag for vaccinationsanbefalinger. Det omfatter også en undersøgelse med henblik på at vurdere viden, holdninger og adfærd i forbindelse med eksponering for flåter og flåtbårne sygdomme, således at man kan forbedre folkesundhedsoplysningen.

Kommunikations- og informationspakken har til formål at fremme samarbejdet internt i landene og mellem landene i ØKS-regionen og omfatter udvikling af modeller for informationsudveksling, særlig via websteder og sociale medier.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »ScandTick« er på 1 869 143 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 515 350 EUR fra det operationelle program »Øresund-Kattegat-Skagerrak« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

15/07/2015