Ø med større uddannelsesudbud

Livet på en ø kan ofte indebære udfordringer, der dikteres af den geografiske isolation og den tilgængelige infrastruktur. Bornholm, der ligger i Østersøen øst for Danmark, er et eksempel, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække studerende og lærere. Imidlertid har projektet Bornholms Akademi ved hjælp af EU-støtte udmøntet sig i en bredere vifte af undervisningsforløb, en udvidelse af undervisningsfaciliteterne og et mere attraktivt studiemiljø.

Flere værktøjer

 
Ø liv er nu klar til at blive studeret Ø liv er nu klar til at blive studeret

«"Det ku' ikke være bedre, rigtig dejlige omgivelser. Jeg tror, de fleste ved, at det er lettere at lære, når man er i de rette omgivelser. De har virkelig tænkt over lyset, atmosfæren, og det er det, der gør bygningen så perfekt."
Jørgen Møller, lærerstuderende (historie, idræt, samfundsfag og matematik)

Udbygningen af det eksisterende "Pædagogisk Center" har betydet, at indbyggerne på øen nu har et større udvalg af uddannelser, så de undgår at skulle rejse til fastlandet. Som resultat af projektet er der nu plads til yderligere ca. 145 studerende på uddannelsestilbuddene.

Isoleret, men integreret

Højere uddannelse af god kvalitet på Bornholm anses for at være en afgørende faktor for udviklingen på øen og sikringen af, at den kan integreres fuldt ud i den nationale og internationale markeds- og videnøkonomi. Øsamfundets behov for højtuddannede og højt kvalificerede borgere er derfor blevet opprioriteret. Øens uddannelsescenter Snorrebakken dækker et areal på ca. 5.000 kvm. Dette EU-støttede projekt lægger undervisningslokaler til flere uddannelsesinstitutioner, der tilbyder forskellige bacheloruddannelser inden for socialområdet, f.eks. SOSU-hjælper, SOSU-assistent og socialrådgiver. Centret huser også Center for Undervisningsmidler, som tilbyder lærerkurser og udlåner undervisningsmateriale til alle uddannelsesinstitutioner på øen. Institutionerne er afdelinger af større uddannelsesinstitutioner andre steder i Danmark, som på den måde sikrer et udbud af højere uddannelse på Bornholm, hvilket ellers havde været umuligt på den isolerede ø.

Attraktive fremtidsudsigter for ø-uddannelse

Bornholms indbyggere nyder allerede godt af udvidelsen af akademiet, fordi de har et meget bredere udvalg af undervisningsforløb, så de ikke behøver rejse til fastlandet. Den nye bygning og de nye uddannelsesmuligheder har også skabt et mere attraktivt miljø med det resultat, at centret nu har lettere ved at tiltrække både studerende og lærere til øen. De økonomiske fordele ved projektet er tydelige. Der er allerede skabt otte nye job. Stigningen i antallet af studerende har også affødt et betydeligt økonomisk overskud på øen i kraft af en stigning i den årlige omsætning på €2 mio.


Dato for udkast

17/01/2010