Banebrydende projekt hjælper skandinaviske nabobyer med at håndtere fælles regionale udfordringer

Det innovative projekt »Partnership for Growth«, der er udviklet af København og Malmø, muliggør et frugtbart, langsigtet samarbejde, der sigter mod at løse fælles regionale problemer og samtidig sikre finansiel uafhængighed.

Flere værktøjer

 
Et kort over projektet og dets indflydelse i de to byer © Estate Media Et kort over projektet og dets indflydelse i de to byer © Estate Media

" Aldrig før har to byer fra to skandinaviske lande fundet sammen i et partnerskab for i fællesskab at markedsføre dem selv og tiltrække virksomhedsopstarter og investeringer. "

Kommunerne København og Malmø

Hovedmålet med dette projekt var at arbejde hen imod at løse fælles regionale udfordringer i forbindelse med høj befolkningstilvækst og lav økonomisk vækst i sammenlignelige storbyområder. Centralt for dette var partnerskabet mellem kommunerne København og Malmø og deres fælles vision om at tiltrække både investering til området og udvide samarbejdet mellem lokale og regionale aktører.

De væsentligste foranstaltninger, der blev gennemført, bestod af et antal pilotaktiviteter for at styrke samarbejde og sikre byernes rolle som økonomiske og demografiske vækstmotorer. Via webstedet for Copenhagen Malmö Prospect blev der oprettet en fælles markedsføringsplatform for byudviklingsområder for at give et hurtigt overblik over investeringsmulighederne og inddrage andre offentlige og private aktører i markedsføringen af området. 

Fælles strategi for København-Malmø 2025 

Denne strategi, der blev indledt i 2014, er et vigtigt resultat af projektet og skaber betingelserne for langsigtet samarbejde mellem byerne om fælles udfordringer og strategiske handlingsområder. F.eks. opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt, der er en tunnel, som vil skabe en stærk tilknytning til Hamburg. Desuden er der fælles initiativer for højhastighedstog og den grænseoverskridende metro mellem København og Malmø.

Målet er, at disse to byer i 2025 vil være attraktive partnere på det internationale marked og udgøre et velfungerende storbyområde, der fremmer den regionale udvikling i Øresundsregionen på tværs af nationale grænser. 

Der er skabt ekstra beskæftigelse takket være etableringen af den digitale markedsføringsplatform, der nu bruges af ejendomsbesiddere og udviklere. Denne platform muliggjorde oprettelsen af et nyt privat-offentligt partnerskab for vækst.

Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Partnership for Growth« er på 493 386 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 246 643 EUR fra det operationelle program »Øresund-Kattegat-Skagerrak« for programmeringsperioden 2007 til 2013. 

Dato for udkast

29/01/2016