Nye metoder til udvikling og udnyttelse af biogas

En række partnere fra tre naboregioner i Skandinavien gik sammen om at udvikle og fremskynde anvendelsen af biogas som en alternativ brændstofkilde til transport og opvarmning. Deres mål var at påvise, at biogas giver bæredygtige løsninger, når det gælder om at skabe en grøn økonomi og bekæmpe klimaforandringer.

Flere værktøjer

 
Indvielse af den offentligt tilgængelige biogastankstation. © Skive Kommune Indvielse af den offentligt tilgængelige biogastankstation. © Skive Kommune

" Det, man gør i Skive, er ambitiøst og progressivt. De har truffet en strategisk beslutning og sagt til sig selv »vi ønsker at være gode til dette«. På denne baggrund har de så samlet en kompetenceklynge. Og når forskellige aktører, der arbejder med gas, bringes sammen – via et projekt som Implement – styrkes de enkelte aktører som følge heraf. "

Rasmus H. Petersen, klima- og energiminister, Danmark

Implement var et samarbejde mellem ni kommuner i Region Midtjylland i Danmark, Västsverige i Sverige og Sør-Østlandet i Norge. Organisationer med meget stor erfaring inden for biogassektoren tilsluttede sig projektet, herunder etablerede producenter, lokale myndigheder med indsigt i planlægningsspørgsmål og forskningsorganer, der har indført innovation i industrien. Projektet samlede erfaring med henblik på at forbedre udbredelsen af biogas i hele regionen.

Biogas og transport

I Danmark var partnerne særlig interesserede i at finde ud af, hvordan biogas kan anvendes inden for transportsektoren. Fra marts 2015 gik omkring 50 af kommunens biler over til at anvende biogas. Målet på længere sigt er at sikre, at 200 biler kører på biogas i løbet af seks år. Skive har også planer om, at alle byens busser skal køre på biogas fra sommeren 2016. Derudover er Danmarks første offentligt tilgængelige biogastankstation blevet åbnet i området.

I Danmark anvendes der nu biogas til en færge i Samsø kommune, og i Lemvig er der foretaget investeringer med henblik på at øge biogasproduktionen. I den norske kommune Østfold anvendes biogas som brændstof til en flåde på 100 busser, og der er udviklet en ny virksomhedsmodel for anvendelse af biogas i Rogaland. I Sverige er der indført biogas i Brålanda-kommune, og i den vestlige del af landet arbejder man på at anvende biogas som brændstof inden for turistsektoren.

Udveksling af ekspertise

Implement har oprettet en søgemaskine for at hjælpe projektpartnerne og andre med at finde rapporter om biogas. Implement har også udviklet et webværktøj, som omhandler planlægningsspørgsmål i tilknytning til opførelse af biogasanlæg – målet er at bidrage til at sikre bedre og hurtigere planlægningsbeslutninger.

Alle partnerne siger, at de har opnået et stort kendskab til emner vedrørende biogas takket være dette grænseoverskridende samarbejde og har besluttet fortsat at samarbejde, selv om projektet sluttede i 2014.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Implement« er på 2 139 671 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 069 835 EUR fra det operationelle program »Øresund-Kattegat-Skagerrak« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

12/10/2015